Nazwa przetargu

Miejsce

Do dnia

Badanie rynku na wykonanie kalkulacji kosztów ogrzewania i podgrzania cieplej wody na potrzeby budynku wspólnoty mieszkaniowej zaopatrywanej w energię cieplną z kotłowni gazowej Oddziału PODR przy ulicy Marynarki Wojennej 21 w Starym Polu.

Stare Pole

27.01.2022

Ogłoszenie o rozeznaniu rynku na dostawę artykułów spożywczych (ryb i mrożonek) na potrzeby Oddziału Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu.

Stare Pole

10.01.2023

Badanie rynku na wykonanie olicznikowania kotłowni oraz budynków zlokalizowanych na terenie Oddziału w Starym Polu przy ulicy Marynarki Wojennej 21

Stare Pole

20.01.2023

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych na potrzeby Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu na 2023r.

Lubań

19.12.2022 r.

Ogłoszenie o rozeznaniu rynku na dostawę artykułów spożywczych – mięso i nabiał

Stare Pole

30.11.2022

Drugi przetarg na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego zlokalizowanych na terenach PODR Oddział w Starym Polu

Stare Pole

04.11.2022

Zapytanie ofertowe naUsługę drukowania materiałów szkoleniowych z podziałem na 2 części

Lubań

13.10.2022

Zapytanie ofertowe na Wykonanie kompleksowej usługi obejmującej 10 dwudniowych szkoleń dla 270 osób, obejmującej zakwaterowanie, wyżywienie oraz wynajem sali wykładowej, z podziałem na 10 części.

Lubań

03.10.2022

Przetarg na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego zlokalizowanych na terenach PODR Oddział w Starym Polu

Stare Pole

12.10.2022

Rozeznaniu rynku na dostawę artykułów zbożowych, oleju oraz przypraw na potrzeby wyżywienia uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Oddziału Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu

Stare Pole

22.06.2022

Rozeznanie rynku na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych warzyw, owoców i przetworów wyszczególnionych w załączonym zestawieniu kosztorysowym na potrzeby wyżywienia uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Oddziału Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu

Stare Pole

24.05.2022

Rozeznanie rynku na dostawę artykułów nabiałowych oraz jajek na potrzeby wyżywienia uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Oddziału Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu

Stare Pole

16.05.2022

Rozeznanie rynku na dostawę mięsa i przetworów na potrzeby wyżywienia uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Oddziału Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu

Stare Pole

16.05.2022

Zapytanie ofertowe na usługę drukowania: broszur, zaproszeń, plakatów, innych materiałów w formatach A3 i A4, wizytówek

Lubań

21.03.2022

Drugi przetarg na najem powierzchni terenu pod stoiska gastronomiczne oraz udzielenie wyłączności sprzedaży lodów, sorbetów, gofrów oraz rurek w trakcie imprez targowo-wystawienniczych organizowanych w 2022 oraz 2023 roku przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Lubań

28.02.2022

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane pn. „Budowa kanalizacji do budynku pasieki położonego na działce nr 217/12 Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu”

Lubań

17.02.2022