Nazwa przetargu

Miejsce

Do dnia

Rozeznaniu rynku na dostawę artykułów zbożowych, oleju oraz przypraw na potrzeby wyżywienia uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Oddziału Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu

Stare Pole

22.06.2022

Rozeznanie rynku na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych warzyw, owoców i przetworów wyszczególnionych w załączonym zestawieniu kosztorysowym na potrzeby wyżywienia uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Oddziału Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu

Stare Pole

24.05.2022

Rozeznanie rynku na dostawę artykułów nabiałowych oraz jajek na potrzeby wyżywienia uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Oddziału Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu

Stare Pole

16.05.2022

Rozeznanie rynku na dostawę mięsa i przetworów na potrzeby wyżywienia uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Oddziału Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu

Stare Pole

16.05.2022

Zapytanie ofertowe na usługę drukowania: broszur, zaproszeń, plakatów, innych materiałów w formatach A3 i A4, wizytówek

Lubań

21.03.2022