Ogłoszenie o rozeznaniu rynku na obsługę energetyczną podczas targów i wystaw organizowanych przez PODR Oddział w Starym Polu w 2024 roku

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn, ul. Tadeusza Maderskiego 3, tel. (058) 326-39-00, fax. (058) 309-09-45, zaprasza do złożenia ofert na obsługę energetyczną podczas targów i wystaw organizowanych przez PODR Oddział w Starym Polu w 2024 roku tj.:

– XIII Wiosennych Targów Ogrodniczych (XIII WTO) w dniach: 20-21.04.2024 r.,

– XXIX Żuławskich Targów Rolnych (XXIX ŻTR) w dniach: 15-16.06.2024 r.,

– XXIX Jesiennych Targów Ogrodniczych (XXIX JTO) w dniach 07-08.09.2024 r.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Pisemną ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy:

– złożyć w sekretariacie PODR O/Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21,

 lub przesłać faxem na nr 55 2701162

 lub przesłać scan na adres email: w.michniewicz@podr.pl

Do dnia 27.02.2023 roku do godziny 1200. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Pełne ogłoszenie o rozeznaniu rynku  oraz pozostałe dokumenty zawarte są w załącznikach poniżej:

Zapytanie

21.02.2024

Pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

21.02.2024

Pobierz

Oferta

21.02.2024

Pobierz

Umowa

21.02.2024

Pobierz
Skip to content