GIW logo

Aktualne Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii (Grypa ptaków)

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia 31 w 2022 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu 31 w 2022 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce, stwierdzonego na postawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych 19 lipca 2022 r. z PIWet-PIB Puławy. W ognisku został wykryty podtyp wirusa H5N1.

Ognisko HPAI nr 2022/31 zostało stwierdzone w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 39 856 kur hodowlanych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Giżyce w gminie Grabów nad Prosną, powiat ostrzeszowski, woj. wielkopolskie.

Od dnia 1 stycznia do 19 lipca 2022 r. na terytorium RP stwierdzono 31 ognisk HPAI u drobiu oraz 28 ogniska HPAI u ptaków dzikich.

Grypa Ptaków

Informacje związane z grypą ptaków można także uzyskać w GIW pod numerami telefonów:

  • 22 623 20 89
  • 22 623 17 17


Główny Lekarz Weterynarii zapewnia, iż nie istnieje żadne zagrożenie zakażenia się konsumentów grypą ptaków, poprzez spożywanie mięsa drobiowego i jego przetworów.

HPAI-info