Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego działająca przy Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu kadencja 2021-2026

Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego działa na podstawie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2020 r. poz. 721) Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora PODR w Lubaniu.

Do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego na lata 2021-2026 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał następujące osoby:

przedstawiciel
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Barbara Odrobińska

2 przedstawicieli
Pomorskiej Izby Rolniczej:

Ryszard Kleinszmidt
Lech Kolaska

przedstawiciel:
Zarządu Województwa Pomorskiego
Krzysztof Pałkowski

Sejmiku Województwa Pomorskiego
Tadeusz Haase

4 przedstawicieli związków zawodowych rolników:
Związek zawodowy Rolników Indywidualnych “Solidarność”
Stanisław Anders

Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”
Jan Wieczorek

Związek Zawodowy Rolników “Ojczyzna”
Andrzej Bojanowski

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników
Piotr Tadeusz Anders

2 przedstawicieli szkół wyższych oraz instytutów badawczych kształcących i realizujących działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
dr hab. Mirosław Gornowicz

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji  Roślin – PIB
dr Włodzimierz Przewodowski

Przedstawiciel szkół ponadgimnazjalnych kształcących na potrzeby rolnictwa

Zespół Szkół Rolniczych,
Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie
Alfred Porte’e

Przewodniczący Rady – Krzysztof Pałkowski

Zastępca Przewodniczącego – Ryszard Kleinszmidt