Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego

Działająca przy Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu na podstawie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2020 r. poz. 721) Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora PODR w Lubaniu.

Do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy PODR w Lubaniu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał następujące osoby:

PODR

przedstawiciel
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Jacek Szaran

2 przedstawicieli
Pomorskiej Izby Rolniczej:

Ryszard Kleinszmidt
Lech Kolaska

przedstawiciel:
Zarządu Województwa Pomorskiego
Krzysztof Pałkowski

Sejmiku Województwa Pomorskiego
Tadeusz Haase

4 przedstawicieli związków zawodowych rolników:
Związek zawodowy Rolników Indywidualnych “Solidarność”
Stanisław Anders

Związek Zawodowy Rolników “Ojczyzna”
Andrzej Bojanowski

Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
Piotr Hałuszczak

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników
Tomasz Anders

2 przedstawicieli szkół wyższych oraz instytutów badawczych kształcących i realizujących działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
dr hab. Jerzy Przyborowski

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji  Roślin – PIB
dr. Włodzimierz Przewodowski

Przedstawiciel szkół ponadgimnazjalnych kształcących na potrzeby rolnictwa

Zespół Szkół Rolniczych,
Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie
Alfred Porte’e

Przewodniczący Rady – Stanisław Anders

Zastępca Przewodniczącego – Alfred Porte’e