Produkcja roślinna

Uprawa pożniwna w systemie tradycyjnym i uproszczonym

Jednym z najgorszych błędów agrotechnicznych w systemie uprawy tradycyjnym i uproszczonym jest pozostawienie po żniwach ścierniska bez uprawek. Postępując w ten sposób przede wszystkim tracimy cenną wodę glebową. Ucięte łodygi i źdźbła roślin poprzedzających nadal intensywnie transpirują powodując wysuszenie warstwy

Czytaj więcej

Rzepak ozimy – jesień decyduje o sukcesie uprawy.

Rzepak ozimy -jesień decyduje o sukcesie uprawy.Rzepak ozimy jest rośliną szczególnej troski. To uprawa trudna, wymagająca zarówno pod względem stanowiska jak i nawożenia czy też ochrony chemicznej. Prawidłowe założenie uprawy wymaga staranności i dużego nakładu finansowego. Sukces w uprawie rzepaku

Czytaj więcej

Produkcja zwierzęca

Odsadzanie prosiąt zgodnie z zasadami dobrostanu

Odsadzanie prosiąt od matki stanowi bardzo silny stres bodźcowy. Aby zminimalizować jego skutki, musimy zadbać o odpowiednie żywienie, ale także o prawidłowe warunki w pomieszczeniu odchowalni. Współcześnie prosięta odsadzamy w wieku około 28 dni i ważne jest, aby w tym

Czytaj więcej

Rasy psów w gospodarstwie rolnym

Rasy psów w gospodarstwie rolnym ,,Tylko ten, który nagle w nocy posłyszał pod swoim dachem głos nowo narodzonychszczeniąt, a później obserwował miłość suki, rozwój młodych, ich zabawy, psoty i figle, tenwie, że takie przeżycie też jest coś warte.” J. MannSłowami

Czytaj więcej

Dobrostan krów

Dofinansowanie przysługuje do krów w typie użytkowym mlecznym lub w typie użytkowym kombinowanym o mlecznym kierunku ich użytkowania i króww typie użytkowym mięsnym lub kombinowanym z mięsnym kierunkiem użytkowania. Do krów, które w systemieIRZ ARiMR figurują jako typ użytkowy kombinowany,

Czytaj więcej

Dobrostan zwierząt, czym właściwie jest?

Dobrostan zwierząt, czym właściwie jest? Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej za jeden z celów obrała sobie humanitarnąochronę zwierząt.Odzwierciedlenie tej polityki znajdziemy w polskich przepisach prawa. W ustawie z 21 sierpnia1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz.

Czytaj więcej

Zbiór kukurydzy na kiszonkę

Zbiór kukurydzy na kiszonkęPasze objętościowe o wysokiej jakości i wartości pokarmowej, to przede wszystkim zdrowie zwierząt, oszczędność drogich pasz treściwych i zysk z produkcji. Jedną z takich pasz jestkiszonka z całych roślin kukurydzy, która jest podstawową paszą energetyczną w żywieniubydła

Czytaj więcej

Ustawa o ochronie zwierząt – podstawowe informacje

Ustawa o ochronie zwierząt – podstawowe informacjeOchrona zwierząt to ważny i zawsze aktualny temat. Propagowanie w społeczeństwie wiedzydotyczącej regulacji prawnych z nią związanych i obowiązków, jakie z tych regulacji wynikają, tobardzo ważne zadanie. Wiedzę tę trzeba systematycznie podnosić i przypominać.

Czytaj więcej

Mechanizacja

Okresowe badania techniczne opryskiwaczy

Okresowe badania techniczne opryskiwaczy Okresowe badania techniczne opryskiwaczy Jednym z elementów prawidłowych oprysków, jest sprawny technicznie opryskiwacz. Sprawny opryskiwacz to również bezpieczeństwo operatora oraz ochrona konsumenta i środowiska. Stan techniczny opryskiwacza, powinien być potwierdzony badaniem. W naszym kraju wykonuje się je co 3 lata. Podstawowym warunkiem przystąpienia do badania jest wymycie opryskiwacza. Ważniejsze wymogi stawiane opryskiwaczowi to: – WOM wyposażony w osłony – pompa ze sprawnie działającym powietrznikiem, zapewniająca uzyskanie ciśnienia 5 bar (0,5 MPa) – minimum jedno mieszadło, zapewniające

Czytaj więcej

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Porejstrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Podstawowym celem realizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w kontekście praktycznym jest utrzymanie efektywnego dopływu informacji o wartości gospodarczej i użytkowej odmian i ich rekomendacji do różnych systemów gospodarowania. Dzisiejszy rolnik już na etapie planowania powinien uwzględniać konkretną odmianę do określonego kierunku użytkowania, zarówno do warunków siedliska jak i poziomu agrotechniki. Stały rozwój systemu badań PDO i szeroka ocena odmian zarejestrowanych w znaczny sposób pomaga w dokonywaniu trafnego wyboru.Krzysztof Kozdemba Do pobrania: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Czytaj więcej