Produkcja roślinna

Uprawa pożniwna w systemie tradycyjnym i uproszczonym

Jednym z najgorszych błędów agrotechnicznych w systemie uprawy tradycyjnym i uproszczonym jest pozostawienie po żniwach ścierniska bez uprawek. Postępując w ten sposób przede wszystkim tracimy cenną wodę glebową. Ucięte łodygi i źdźbła roślin poprzedzających nadal intensywnie transpirują powodując wysuszenie warstwy

Czytaj więcej

Rzepak ozimy – jesień decyduje o sukcesie uprawy.

Rzepak ozimy -jesień decyduje o sukcesie uprawy.Rzepak ozimy jest rośliną szczególnej troski. To uprawa trudna, wymagająca zarówno pod względem stanowiska jak i nawożenia czy też ochrony chemicznej. Prawidłowe założenie uprawy wymaga staranności i dużego nakładu finansowego. Sukces w uprawie rzepaku

Czytaj więcej

Mniej znane rośliny sadownicze cz. 1

W okresie zimowym, planując ewentualne rośliny do sadu przydomowego warto zwrócić uwagę na mniej znane drzewa i krzewy sadownicze. Rodzą one mniej lub bardziej smaczne owoce, ale bogate w witaminy oraz liczne składniki odżywcze i prozdrowotne. Owoce nadają się zarówno

Czytaj więcej

Ochrona roślin ozdobnych przed mrozem w ogrodzie przydomowym

W ostatnich latach opady w śniegu w niektórych regionachkrajubyły nieznaczne lub krótkotrwałe. Jednocześnie zdarzały się okresyobardzo niskich temperaturach,które mogły uszkadzać wrażliwe rośliny lub ich części. Śnieg zimą działa jak „pierzynka chroniąca rośliny przedprzemarzaniem lub całkowitym wymarzaniem bardzo wrażliwych”. A wprzypadku

Czytaj więcej

Produkcja zwierzęca

Rasy psów w gospodarstwie rolnym

Rasy psów w gospodarstwie rolnym ,,Tylko ten, który nagle w nocy posłyszał pod swoim dachem głos nowo narodzonychszczeniąt, a później obserwował miłość suki, rozwój młodych, ich zabawy, psoty i figle, tenwie, że takie przeżycie też jest coś warte.” J. MannSłowami

Czytaj więcej

Dobrostan krów

Dofinansowanie przysługuje do krów w typie użytkowym mlecznym lub w typie użytkowym kombinowanym o mlecznym kierunku ich użytkowania i króww typie użytkowym mięsnym lub kombinowanym z mięsnym kierunkiem użytkowania. Do krów, które w systemieIRZ ARiMR figurują jako typ użytkowy kombinowany,

Czytaj więcej

Dobrostan zwierząt, czym właściwie jest?

Dobrostan zwierząt, czym właściwie jest? Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej za jeden z celów obrała sobie humanitarnąochronę zwierząt.Odzwierciedlenie tej polityki znajdziemy w polskich przepisach prawa. W ustawie z 21 sierpnia1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz.

Czytaj więcej

Zbiór kukurydzy na kiszonkę

Zbiór kukurydzy na kiszonkęPasze objętościowe o wysokiej jakości i wartości pokarmowej, to przede wszystkim zdrowie zwierząt, oszczędność drogich pasz treściwych i zysk z produkcji. Jedną z takich pasz jestkiszonka z całych roślin kukurydzy, która jest podstawową paszą energetyczną w żywieniubydła

Czytaj więcej

Ustawa o ochronie zwierząt – podstawowe informacje

Ustawa o ochronie zwierząt – podstawowe informacjeOchrona zwierząt to ważny i zawsze aktualny temat. Propagowanie w społeczeństwie wiedzydotyczącej regulacji prawnych z nią związanych i obowiązków, jakie z tych regulacji wynikają, tobardzo ważne zadanie. Wiedzę tę trzeba systematycznie podnosić i przypominać.

Czytaj więcej

Dobrostan zwierząt gospodarskich

Zwierzęta towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Więź ta trwa od czasów prehistorycznych, co potwierdzają malowidła naścienne, pochodzące z jaskini Chauveta sprzed 36 000 lat. Zwierzęta gospodarskie i towarzyszące pełnią wiele funkcji, głównie społecznych, w różnych częściach świata. Według badań prawie

Czytaj więcej

Mechanizacja

Okresowe badania techniczne opryskiwaczy

Okresowe badania techniczne opryskiwaczy Okresowe badania techniczne opryskiwaczy Jednym z elementów prawidłowych oprysków, jest sprawny technicznie opryskiwacz. Sprawny opryskiwacz to również bezpieczeństwo operatora oraz ochrona konsumenta i środowiska. Stan techniczny opryskiwacza, powinien być potwierdzony badaniem. W naszym kraju wykonuje się je co 3 lata. Podstawowym warunkiem przystąpienia do badania jest wymycie opryskiwacza. Ważniejsze wymogi stawiane opryskiwaczowi to: – WOM wyposażony w osłony – pompa ze sprawnie działającym powietrznikiem, zapewniająca uzyskanie ciśnienia 5 bar (0,5 MPa) – minimum jedno mieszadło, zapewniające

Czytaj więcej

Porejstrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Porejstrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Podstawowym celem realizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w kontekście praktycznym jest utrzymanie efektywnego dopływu informacji o wartości gospodarczej i użytkowej odmian i ich rekomendacji do różnych systemów gospodarowania. Dzisiejszy rolnik już na etapie planowania powinien uwzględniać konkretną odmianę do określonego kierunku użytkowania, zarówno do warunków siedliska jak i poziomu agrotechniki. Stały rozwój systemu badań PDO i szeroka ocena odmian zarejestrowanych w znaczny sposób pomaga w dokonywaniu trafnego wyboru. Krzysztof Kozdemba Do pobrania: 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Czytaj więcej