Produkcja roślinna

Zdrowa gleba to stabilne plony. Czym jest rolnictwo regeneratywne?

W dzisiejszych czasach, gdzie zmiany klimatyczne, degradacja gleby i utrata bioróżnorodności stają się coraz bardziej palącymi problemami, rolnicy na całym świecie stoją przed wyzwaniami związanymi z zachowaniem zdrowia gleby, ochroną środowiska i utrzymaniem produktywności gospodarstw rolnych.  Rolnictwo regeneratywne zdaje się

Czytaj więcej

Uprawa pożniwna w systemie tradycyjnym i uproszczonym

Jednym z najgorszych błędów agrotechnicznych w systemie uprawy tradycyjnym i uproszczonym jest pozostawienie po żniwach ścierniska bez uprawek. Postępując w ten sposób przede wszystkim tracimy cenną wodę glebową. Ucięte łodygi i źdźbła roślin poprzedzających nadal intensywnie transpirują powodując wysuszenie warstwy

Czytaj więcej

Produkcja zwierzęca

Zwierzęta w gospodarstwie zimą

Zima dosyć szybko (w porównaniu do ostatnich lat) zawitała na teren praktycznie całego kraju. To, że była zaskoczeniem dla drogowców nie jest niczym nowym. Warto jednak, aby rolnicy zawsze byli odpowiednio przygotowani do niesprzyjających warunków atmosferycznych. Szczególnie, jeżeli chodzi o

Czytaj więcej

Ustawa o ochronie zwierząt – to musisz wiedzieć

Ustawa o ochronie zwierząt i propagowanie tego tematu w społeczeństwie jest nadal aktualne. Zapewnienie zwierzętom dobrostanu i opieki, utrzymanie je w zdrowiu, wolnych od bólu jest niezwykle ważne. Przypomnijmy zatem kilka podstawowych zasad ochrony zwierząt. Art. 1. 1. Zwierzę, jako

Czytaj więcej

Odsadzanie prosiąt zgodnie z zasadami dobrostanu

Odsadzanie prosiąt od matki stanowi bardzo silny stres bodźcowy. Aby zminimalizować jego skutki, musimy zadbać o odpowiednie żywienie, ale także o prawidłowe warunki w pomieszczeniu odchowalni. Współcześnie prosięta odsadzamy w wieku około 28 dni i ważne jest, aby w tym

Czytaj więcej

Rasy psów w gospodarstwie rolnym

Rasy psów w gospodarstwie rolnym ,,Tylko ten, który nagle w nocy posłyszał pod swoim dachem głos nowo narodzonychszczeniąt, a później obserwował miłość suki, rozwój młodych, ich zabawy, psoty i figle, tenwie, że takie przeżycie też jest coś warte.” J. MannSłowami

Czytaj więcej

Dobrostan krów

Dofinansowanie przysługuje do krów w typie użytkowym mlecznym lub w typie użytkowym kombinowanym o mlecznym kierunku ich użytkowania i króww typie użytkowym mięsnym lub kombinowanym z mięsnym kierunkiem użytkowania. Do krów, które w systemieIRZ ARiMR figurują jako typ użytkowy kombinowany,

Czytaj więcej

Dobrostan zwierząt, czym właściwie jest?

Dobrostan zwierząt, czym właściwie jest? Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej za jeden z celów obrała sobie humanitarnąochronę zwierząt.Odzwierciedlenie tej polityki znajdziemy w polskich przepisach prawa. W ustawie z 21 sierpnia1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz.

Czytaj więcej

Mechanizacja

Bezpieczne użytkowanie maszyn i urządzeń w rolnictwie kluczem do ochrony życia i zdrowia

Rolnictwo, będące fundamentem naszego społeczeństwa, nieustannie korzysta z postępu technologicznego, wprowadzając do pracy coraz bardziej zaawansowane maszyny i urządzenia. Jednakże, zwiększenie efektywności produkcji nie może odbywać się kosztem bezpieczeństwa pracowników. Dlatego też, istnieje pilna potrzeba podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania maszyn rolniczych. Zrozumienie ryzyka Pierwszym krokiem w zapewnieniu bezpiecznego środowiska pracy w rolnictwie jest zrozumienie potencjalnych zagrożeń związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń. Według statystyk KRUS, w ostatnich latach, do największej liczby wypadków doszło podczas obsługi ciągników

Czytaj więcej

Okresowe badania techniczne opryskiwaczy

Jednym z elementów prawidłowych oprysków, jest sprawny technicznie opryskiwacz. Sprawny opryskiwacz to również bezpieczeństwo operatora oraz ochrona konsumenta i środowiska. Stan techniczny opryskiwacza, powinien być potwierdzony badaniem. W naszym kraju wykonuje się je co 3 lata. Podstawowym warunkiem przystąpienia do badania jest wymycie opryskiwacza. Ważniejsze wymogi stawiane opryskiwaczowi to: – WOM wyposażony w osłony – pompa ze sprawnie działającym powietrznikiem, zapewniająca uzyskanie ciśnienia 5 bar (0,5 MPa) – minimum jedno mieszadło, zapewniające mieszanie cieczy w zbiorniku wypełnionym do 2/3 pojemności

Czytaj więcej

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Porejstrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Podstawowym celem realizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w kontekście praktycznym jest utrzymanie efektywnego dopływu informacji o wartości gospodarczej i użytkowej odmian i ich rekomendacji do różnych systemów gospodarowania. Dzisiejszy rolnik już na etapie planowania powinien uwzględniać konkretną odmianę do określonego kierunku użytkowania, zarówno do warunków siedliska jak i poziomu agrotechniki. Stały rozwój systemu badań PDO i szeroka ocena odmian zarejestrowanych w znaczny sposób pomaga w dokonywaniu trafnego wyboru.Krzysztof Kozdemba Do pobrania: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Czytaj więcej