Reklama kolorowa wewnątrz numeru

 • cała strona –  900 zł + VAT
 • 1/2 strony   –   500 zł + VAT
 • 1/4 strony   –   250 zł + VAT

Artykuły sponsorowane, ogłoszenia, komunikaty i informacje handlowe

(artykuły sponsorowane należy dostarczyć do dnia 15 każdego miesiąca na następny miesiąc)

 • cała strona  – 700 zł + VAT
 • 1/2 strony    – 400 zł + VAT
 • 1/4 strony    – 200 zł + VAT
 • 1 cm 2          – 1,40 zł + VAT

Reklamy kolorowe na okładce

 • II i III strona – 1000 zł + VAT
 • IV strona        – 1400 zł + VAT

Zamieszczenie wkładki reklamowej

wkładka (insert) – 500 zł + VAT za 1 stronę A-4, każda następna strona dodatkowo 40%

Dopłata za każdą następną stronę wkładki reklamowej 30 %

przy 2-3 powtórzeniach reklam w kolejnych wydaniach stosuje się 10% upustu od ceny netto
przy 4-5 powtórzeniach reklam w kolejnych wydaniach stosuje się 15% upustu od ceny netto
przy 6-7 powtórzeniach reklam w kolejnych wydaniach stosuje się 20% upustu od ceny netto.

Usługi reklamowe

Reklama na pasku na stronie internetowej PODR – l miesiąc
Pliki w formacie jpg lub gif szer. 300 pikseli wys. 150-300 pikseli – 200 zł + VAT
Ekspozycja materiałów reklamowych w budynku PODR – 1 miesiąc – 150 zł + VAT
Reklama w newsletterze – 1 strona A4, 1 wydanie – 100 zł + VAT

Przy 2-3 powtórzeniach stosuje się 10% upustu od ceny netto, przy 4-6 powtórzeniach stosuje się 15% upustu od ceny netto, powyżej 6 powtórzeń stosuje się 20% upustu od ceny netto.

Ogłoszenia drobne od rolników zamieszczamy bezpłatnie

 • zgłoszenie telefonicznie: tel. 55/270-11-32, 270-11-31
 • e-mailem: b.korzanska@podr.pl
 • listownie: adres redakcji

Przyjmowanie ogłoszeń i reklam

 • wydawnictwo ukazuje się na początku każdego miesiąca
 • nakład: 2.000 egzemplarzy
 • format: 205 x 290 mm
 • parametry reklamy:
 •   Cała strona  – wymiary (205 mm x 290 mm) + 3 mm nadlewki (na obcięcie)
 •   Pół strony  – wymiary (205 mm x 145 mm) lub (290 mm x 102 mm)+ 3 mm nadlewki (na spady)
 •   1/4 strony – wymiary (102 mm x 145 mm)+ 3 mm nadlewki (na spady)

Wymogi techniczne:

Gotowe reklamy należy dostarczyć do dnia 20 każdego miesiąca na miesiąc następny do: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn lub przesłać drogą elektroniczną na adres: reklama@podr.pl

akceptowane formaty:  PDF, EPS, JPG

Osoba do kontaktu w sprawie reklam:

 1.  Patrycja Bruska – tel. 58 326-39-13, email: p.bruska@podr.pl, reklama@podr.pl

Redakcja “Pomorskich Wieści Rolniczych” nie ingeruje w treść merytoryczną dostarczonych projektów oraz nie ponosi odpowiedzialności za błędne przygotowanie plików.