Wyjazd studyjny – „DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE INICJATYW PODEJMOWANYCH PRZEZ ROLNIKÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM”

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem – trwa rekrutacja na studia podyplomowe w zakresie Rolnictwa dla absolwentów kierunków nierolniczych lub Doradcy Rolniczego