Warsztaty dla rolników i mieszkańców wsi “Gospodarka nawozowa jako kluczowy element ochrony środowiska i poprawy jakości wód”

Zasady przeprowadzania uboju zwierząt w celu produkcji mięsa na użytek własny

Szkolenie: “Ochrona różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i instrumenty wsparcia”

Konferencja podsumowującą “Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie pomorskim w roku 2022”

15.10.2022 XVII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego

TSW 2023 – Targi Sadownictwa i Warzywnictwa 18 i 19 stycznia 2023 r. w Nadarzynie