“Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – wymiana doświadczeń po pierwszym roku wdrażania”

KOWR: Projekt Paszportyzacja polskiej żywności – ankieta dla konsumenta

ASF – środki kontroli, bioasekuracja, zasady przemieszczania świń