Rekrutacja na warsztaty pn. „Zdrowie, odporność, uroda – poznaj życiodajną moc ziół”

Rekrutacja na wyjazd studyjny pn. „Małopolskim Szlakiem Winnym – przeniesienie doświadczeń w uprawie winorośli i produkcji wina szansą na rozwój pomorskich rolników. Międzyregionalny transfer wiedzy”

KOWR: Projekt Paszportyzacja polskiej żywności – ankieta dla konsumenta

ASF – środki kontroli, bioasekuracja, zasady przemieszczania świń