Zapraszamy na konferencję – aktualne zagadnienia technologiczne i organizacyjne w produkcji buraków cukrowych

Wyzwania dla pomorskiego rolnictwa na starcie PS WPR 2023-2027 w świetle wyników rachunkowości rolnej PL FADN

Warsztaty edukacyjno-kulinarne „Efektywne wykorzystanie w lokalnej turystyce i gastronomii potencjału hodowlanego ras rodzimych”

Nabór na szkolenie: Szkolenie dla kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt