Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu świadczy usługi doradcze, informacyjne i szkoleniowe, skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich. Naszą działalność prowadzimy zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością, opartym na spełnianiu wymagań Klientów, obowiązujących przepisów prawa i koncentrujemy na następujących celach:

  • Ciągłym doskonaleniu jakości świadczonych usług poprzez analizę potrzeb Klientów, monitorowanie ich opinii oraz stałe podnoszenie kwalifikacji kadr i rozwój zasobów.
  • Budowaniu pełnych zaufania i trwałych relacji z Klientami poprzez rozwój form współpracy oraz wzrost świadomości i odpowiedzialności pracowników.
  • Doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością poprzez prowadzenie audytów wewnętrznych, przeglądów zarządzania oraz monitorowanie osiągania wyznaczonych celów jakości.

Dyrektor

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Zapraszamy do wypełniania ankiety dotyczącej badania poziomu zadowolenia oraz potrzeb Klientów PODR w Lubaniu.

Dokładamy wszelkich starań, aby jakość i efektywność naszej pracy była na najwyższym poziomie, a podejmowane przez nas działania skierowane były na osiąganie jak najlepszych wyników.

Wcześniejsze komunikaty