Relacja z wizyty rolników z woj. pomorskiego na demonstracji pt.„Optymalizacja warunków prowadzenia ekologicznej produkcji kurcząt rzeźnych z uwzględnieniem zwalczania chorób i pasożytów” w woj. wielkopolskim