Spotkanie organizowane jest w ramach operacji pn. „Pomorskie partnerstwa do spraw wody” w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich