Dyrektor

Aleksander Mach

Aleksander Mach od lat związany jest z branżą rolniczą i przemysłem rolno-spożywczym. Ukończył Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na Wydziale Nauk o Żywności. Posiada tytuł MBA oraz ukończył liczne kursy dotyczące zarządzania. Jest uznanym na rynku managerem z wieloletnim doświadczeniem. Pełnił funkcję dyrektora m.in. w firmie Wipasz S.A.i Biofeed Sp. z o.o. oraz zasiadał w radach nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Po raz pierwszy objął stanowisko dyrektora ośrodka doradztwa rolniczego w 2012 roku w wyniku konkursu.

Zastępca Dyrektora

Jerzy Bławat

Jerzy Bławat od dzieciństwa jest związany z rolnictwem. Pochodzi z wielodzietnej rodziny chłopskiej. Urodzony i wychowany w Kościerzynie. Już w 1978 roku odbywał praktykę zawodową w WOPR, dzisiejszym PODR w Lubaniu, jako uczeń Państwowej Szkoły Rolniczej w Bolesławowie, pisząc pierwszą pracę dyplomową na podstawie WOPR. Szkołę ukończył w 1979 r. Związany jest z branżą rolniczą i przemysłem rolno-spożywczym oraz akwakulturą. Ma doświadczenie samorządowe. W latach 2002–2006 był radnym powiatowym pełniąc funkcje etatowego członka zarządu. Wielkim jego atutem jest doświadczenie nabyte za granicą w Norwegii. Ukończył Uniwersytet Gdański w Gdańsku, wydział ekonomiczny – transport i logistyka. Posiada certyfikat specjalisty ds. akwakultury (hodowli łososia) uzyskany w Norwegii.

Zastępca Dyrektora

Karolina Wróbel

Karolina Wróbel od początku swojej pracy zawodowej związana jest z działalnością na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Pierwsze doświadczenie zdobyła w firmie doradczej zajmującej się pozyskiwaniem środków z funduszy unijnych jak i krajowych. Swoją pracę zawodową kontynuowała w LGR „Morenka”. Posiada również doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej. Pracowała w Departamencie Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Praca w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego pozwoliła jej dobrze poznać jednostkę. Zajmowała stanowiska od specjalisty do kierownika DROW. Dodatkowo przez lata swojej pracy zawodowej ściśle współpracowała z instytucjami z branży rolniczej, LGD, LGR, stowarzyszeniami i KGW. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego.

Rola kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich zawsze była w zakresie jej zawodowych i prywatnych zainteresowań.