p. Dolny

Dyrektor

Andrzej Dolny

Urodził się w 1966 roku w Chojnicach. Maturę zdał w Technikum Rolniczym w Chojnicach. Następnie podjął studia na Wydziale Zootechnicznym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, które ukończył w 1992 roku. W trakcie studiów przez dwa lata był szefem wydziałowego klubu „Hades” oraz wiceprzewodniczącym samorządu studentów Wydziału Zootechnicznego.
Jest żonaty, ma dwoje dzieci: córkę Aleksandrę i syna Andrzeja.

Przebieg pracy zawodowej:
1993 – 1999 – Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
1999 – do chwili obecnej – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego:
– od 2006 r. – Z-ca Dyrektora
– od 2010 r. – Kierownik Działu Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
– od 2013 r. – Kierownik Biura Powiatowego PODR w Chojnicach
– od 18.10.2016 r. – Dyrektor

Zainteresowania:

 • Ogród
 • Sadownictwo
 • Krawaty
 • Boks
p. Szymańska

Zastępca Dyrektora

Ewa Szymańska

W 1994 r. uzyskała tytuł mgr inż. rolnictwa na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W 2000 r. ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Rozwoju Obszarów Wiejskich na Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Przebieg pracy zawodowej:

Od 1998 r. – do chwili obecnej: ODR, RCD, PODR Oddział Stare Pole, PODR Lubań:
1998-1999 – specjalista ds. ogrodnictwa
1999-2005 – starszy specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich
2006-2010 – główny specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, kierownik Zespołu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2010-2016 – główny specjalista, kierownik Zespołu Specjalistów Branżowych
Od 10.11.2016 r. – Z-ca Dyrektora

Zainteresowania:

 • polska piosenka lat 80-tych,
 • problemy ludzi starszych.
Dyrekcja

p.o. Zastępca Dyrektora

Katarzyna Jasińska

W 1985 r. uzyskała tytuł mgr inż. ogrodnictwa na Akademii Rolniczej w Poznaniu. W 2001 r. ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Rachunkowości i Planowania w Gospodarstwach Rolnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy.

Mężatka, troje dzieci.

Przebieg pracy zawodowej:

1998  – do chwili obecnej WODR Gdańsk, PODR Gdańsk, PODR Lubań

1998 – 1999  doradca w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Gdańsku,

 • 1999 – 2000 starszy specjalista ekonomiki i marketingu rolnictwa,
 • 2000 – 2019 główny specjalista ekonomiki i marketingu rolnictwa, główny specjalista ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym,
 • od 2019 pełni obowiązki Z-cy Dyrektora PODR.

1996 – 1998 Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie.

1984 – nadal prowadzi z mężem gospodarstwo ogrodniczo – rolnicze.

Zainteresowania:

 • literatura
 • pływanie
 • jazda na łyżwach
p. Korzanska

Zastępca Dyrektora Oddziału Stare Pole

Bożena Korzańska

W 1983 r. uzyskała tytuł mgr inż. ogrodnictwa na Akademii Rolniczej w Poznaniu

Przebieg pracy zawodowej:

Od 1983 r. – do chwili obecnej: WOPR, ODR, RCD, PODR Oddział Stare Pole:

1983-1997 – specjalista ds. ogrodnictwa
1997-2005 – główny specjalista ds. informacji i wydawnictw, kierownik Działu Informacji i Wydawnictw, redaktor naczelna miesięcznika WIO – Wiadomości, Informacje, Opinie
2006-2010 – główny specjalista ds. informacji i wydawnictw, kierownik Zespołu Informacji i Wydawnictw
2010-2017 – główny specjalista ds. wydawnictw
od 8.02.2017 r. – zastępca dyrektora Oddziału PODR w Starym Polu
od 2006 roku do chwili obecnej redaktor naczelna miesięcznika „Pomorskie Wieści Rolnicze”

Zainteresowania:

 • edytorstwo
 • ogrodnictwo