Przetarg na najem stoisk gastronomicznych oraz udzielenie ograniczonej wyłączności obsługi gastronomicznej i sprzedaży piwa podczas imprez targowo-wystawienniczych organizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2024 oraz 2025 roku

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, 83-422 Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, tel. (058) 326-39-00, fax. (058) 309-09-45, zaprasza do złożenia ofert w przetargu na najem stoisk gastronomicznych oraz udzielenie ograniczonej wyłączności obsługi gastronomicznej i sprzedaży piwa podczas imprez targowo-wystawienniczych organizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2024 oraz 2025 roku.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w sekretariacie Pomorskiego Ośródeka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, 83-422 Nowy Barkoczyn, ul. Tadeusza Maderskiego 3.

Do dnia 07.02.2024 r. do godziny 1015. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Organizator – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oświadcza i informuje, że do niniejszego przetargu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warunki udziału w przetargu oraz ogłoszenie mogą być zmienione przez PODR w terminie do 3-ch dni przed terminem składania ofert. Przetarg może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

Ogłoszenie

26.01.2024

Pobierz

Regulamin

26.01.2024

Pobierz

Plan - Lubań

26.01.2024

Pobierz

Plan - Stare Pole

26.01.2024

Pobierz

Ogłoszenie o wyborze

22.02.2024

Pobierz

Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty

01.03.2024

Pobierz
Skip to content