Nazwa przetargu

Miejsce

Do dnia

Drugi przetarg na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego zlokalizowanych na terenach PODR Oddział w Starym Polu

Stare Pole

04.11.2022

Zapytanie ofertowe naUsługę drukowania materiałów szkoleniowych z podziałem na 2 części

Lubań

13.10.2022

Zapytanie ofertowe na Wykonanie kompleksowej usługi obejmującej 10 dwudniowych szkoleń dla 270 osób, obejmującej zakwaterowanie, wyżywienie oraz wynajem sali wykładowej, z podziałem na 10 części.

Lubań

03.10.2022

Przetarg na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego zlokalizowanych na terenach PODR Oddział w Starym Polu

Stare Pole

12.10.2022

Rozeznaniu rynku na dostawę artykułów zbożowych, oleju oraz przypraw na potrzeby wyżywienia uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Oddziału Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu

Stare Pole

22.06.2022

Rozeznanie rynku na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych warzyw, owoców i przetworów wyszczególnionych w załączonym zestawieniu kosztorysowym na potrzeby wyżywienia uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Oddziału Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu

Stare Pole

24.05.2022

Rozeznanie rynku na dostawę artykułów nabiałowych oraz jajek na potrzeby wyżywienia uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Oddziału Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu

Stare Pole

16.05.2022

Rozeznanie rynku na dostawę mięsa i przetworów na potrzeby wyżywienia uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Oddziału Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu

Stare Pole

16.05.2022

Zapytanie ofertowe na usługę drukowania: broszur, zaproszeń, plakatów, innych materiałów w formatach A3 i A4, wizytówek

Lubań

21.03.2022

Drugi przetarg na najem powierzchni terenu pod stoiska gastronomiczne oraz udzielenie wyłączności sprzedaży lodów, sorbetów, gofrów oraz rurek w trakcie imprez targowo-wystawienniczych organizowanych w 2022 oraz 2023 roku przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Lubań

28.02.2022

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane pn. „Budowa kanalizacji do budynku pasieki położonego na działce nr 217/12 Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu”

Lubań

17.02.2022

Przetarg na na najem stoisk gastronomicznych oraz udzielenie ograniczonej wyłączności obsługi gastronomicznej i sprzedaży piwa podczas imprez targowo-wystawienniczych organizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2022 oraz 2023 roku

Lubań

18.02.2022

Przetarg na Przetarg na Przetarg na najem powierzchni terenu pod stoiska gastronomiczne oraz udzielenie wyłączności sprzedaży lodów, sorbetów, gofrów oraz rurek w trakcie imprez targowo-wystawienniczych organizowanych w 2022 oraz 2023 roku przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Lubań

18.02.2022

Zapytanie ofertowe na usługę drukowania czasopisma specjalistycznego „Pomorskie Wieści Rolnicze”

Lubań

24.01.2022

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych na potrzeby Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu na 2022r.

Lubań

29.11.2021

Zapytanie ofertowe na kompleksową usługę dotyczącą produkcji 3 filmów (około 10-minutowych) promujących funkcjonowanie gospodarstw opiekuńczych na potrzeby realizacji operacji KSOW “Gospodarstwa opiekuńcze szansą na rozwój działalności pozarolniczej”

Lubań

25.08.2021

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych w Starym Polu

Stare Pole

20.05.2021

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej znajdującej się przy ul. Osiedle Młodych w Człuchowie

Lubań

18.05.2021