Nazwa przetargu

Miejsce

Do dnia

III Sondaż rynku na opracowanie taryfy na usługi ogrzewania i podgrzania cieplej wody na potrzeby budynku wspólnoty mieszkaniowej zaopatrywanej w energię cieplną z kotłowni gazowej Oddziału PODR naszego Oddziału w Starym Polu przy ulicy Marynarki Wojennej 21

Stare Pole

02.10.2023

II Sondaż rynku na opracowanie taryfy na usługi ogrzewania i podgrzania cieplej wody na potrzeby budynku wspólnoty mieszkaniowej zaopatrywanej w energię cieplną z kotłowni gazowej Oddziału PODR naszego Oddziału w Starym Polu przy ulicy Marynarki Wojennej 21

Stare Pole

15.09.2023

Sondaż rynku na opracowanie taryfy na usługi ogrzewania i podgrzania cieplej wody na potrzeby budynku wspólnoty mieszkaniowej zaopatrywanej w energię cieplną z kotłowni gazowej Oddziału PODR w Starym Polu przy ulicy Marynarki Wojennej 21.

Stare Pole

31.08.2023

Zapytanie ofertowe na Wykonanie remontu holu i sali konsumpcyjnej oraz remontu opaski budynku zajazdu PODR O/Stare Pole zlokalizowanego w Starym Polu przy ulicy Marynarki Wojennej 21.

Lubań

24.08.2023

Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie konferencji z warsztatami dla 100 uczestników.

Lubań

04.08.2023

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych oraz niszczarek dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Lubań

13.07.2023

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu schodów oraz wejścia i dojścia do budynku hotelowego (zajazdu) PODR O/Stare Pole zlokalizowanego w Starym Polu przy ulicy Marynarki Wojennej 21.

Stare Pole

19.06.2023

Ogłoszenie o rozeznaniu rynku na dostawę artykułów  spożywczych (warzywa, owoce i ich przetwory, przyprawy, artykuły zbożowe, olej, kawa i herbata oraz cukier).

Stare Pole

12.06.2023

Ogłoszenie o rozeznaniu rynku na dostawę artykułów  spożywczych (nabiału, mięsa i wędlin).

Stare Pole

12.06.2023

Najem długoterminowy jednego fabrycznie nowego samochodu, z samoładującym napędem hybrydowym, na potrzeby PODR w Lubaniu.

Lubań

26.05.2023

Zapytanie ofertowe na całodobową ochronę obiektów wraz z terenem należącym do PODR w Lubaniu w formie monitoringu sygnałów alarmowych i interwencji patroli interwencyjnych, na okres 12 m-cy

Lubań

24.04.2023

Ogłoszenie o rozeznaniu rynku na obsługę energetyczną podczas targów i wystaw organizowanych przez PODR Oddział w Starym Polu w 2023 roku

Stare Pole

28.02.2023

Zapytanie ofertowe na ochronę imprez targowo-wystawienniczych organizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, w tym w Oddziale PODR w Starym Polu

Lubań

24.02.2023

Przetarg na udzielenie wyłączności sprzedaży serów typu oscypek w trakcie imprez targowo-wystawienniczych organizowanych w 2023 r.

Lubań

28.02.2023

Badanie rynku na wykonanie kalkulacji kosztów ogrzewania i podgrzania cieplej wody na potrzeby budynku wspólnoty mieszkaniowej zaopatrywanej w energię cieplną z kotłowni gazowej Oddziału PODR przy ulicy Marynarki Wojennej 21 w Starym Polu.

Stare Pole

27.01.2022