Nazwa przetargu

Miejsce

Do dnia

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu schodów oraz wejścia i dojścia do budynku hotelowego (zajazdu) PODR O/Stare Pole zlokalizowanego w Starym Polu przy ulicy Marynarki Wojennej 21.

Stare Pole

19.06.2023

Ogłoszenie o rozeznaniu rynku na dostawę artykułów  spożywczych (warzywa, owoce i ich przetwory, przyprawy, artykuły zbożowe, olej, kawa i herbata oraz cukier).

Stare Pole

12.06.2023

Ogłoszenie o rozeznaniu rynku na dostawę artykułów  spożywczych (nabiału, mięsa i wędlin).

Stare Pole

12.06.2023

Najem długoterminowy jednego fabrycznie nowego samochodu, z samoładującym napędem hybrydowym, na potrzeby PODR w Lubaniu.

Lubań

26.05.2023

Zapytanie ofertowe na całodobową ochronę obiektów wraz z terenem należącym do PODR w Lubaniu w formie monitoringu sygnałów alarmowych i interwencji patroli interwencyjnych, na okres 12 m-cy

Lubań

24.04.2023

Ogłoszenie o rozeznaniu rynku na obsługę energetyczną podczas targów i wystaw organizowanych przez PODR Oddział w Starym Polu w 2023 roku

Stare Pole

28.02.2023

Zapytanie ofertowe na ochronę imprez targowo-wystawienniczych organizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, w tym w Oddziale PODR w Starym Polu

Lubań

24.02.2023

Przetarg na udzielenie wyłączności sprzedaży serów typu oscypek w trakcie imprez targowo-wystawienniczych organizowanych w 2023 r.

Lubań

28.02.2023

Badanie rynku na wykonanie kalkulacji kosztów ogrzewania i podgrzania cieplej wody na potrzeby budynku wspólnoty mieszkaniowej zaopatrywanej w energię cieplną z kotłowni gazowej Oddziału PODR przy ulicy Marynarki Wojennej 21 w Starym Polu.

Stare Pole

27.01.2022

Ogłoszenie o rozeznaniu rynku na dostawę artykułów spożywczych (ryb i mrożonek) na potrzeby Oddziału Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu.

Stare Pole

10.01.2023

Badanie rynku na wykonanie olicznikowania kotłowni oraz budynków zlokalizowanych na terenie Oddziału w Starym Polu przy ulicy Marynarki Wojennej 21

Stare Pole

20.01.2023

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych na potrzeby Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu na 2023r.

Lubań

19.12.2022 r.

Ogłoszenie o rozeznaniu rynku na dostawę artykułów spożywczych – mięso i nabiał

Stare Pole

30.11.2022