Ogłoszenie o przetargu na najem powierzchni terenu pod stoiska gastronomiczne oraz udzielenie wyłączności sprzedaży lodów, sorbetów, gofrów oraz rurek w trakcie imprez targowo-wystawienniczych organizowanych w 2024 oraz 2025 roku

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, 83-422 Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, tel. (058) 326-39-00, fax. (058) 309-09-45, zaprasza do złożenia ofert w przetargu na najem powierzchni terenu pod stoiska gastronomiczne oraz udzielenie wyłączności sprzedaży lodów, sorbetów, gofrów oraz rurek w trakcie imprez targowo-wystawienniczych organizowanych w 2024 oraz 2025 roku przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w sekretariacie Pomorskiego Ośródeka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, 83-422 Nowy Barkoczyn, ul. Tadeusza Maderskiego 3.

Do dnia 07.02.2024 r. do godziny 1015. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Organizator – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oświadcza i informuje, że do niniejszego przetargu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warunki udziału w przetargu oraz ogłoszenie mogą być zmienione przez PODR w terminie do 3-ch dni przed terminem składania ofert. Przetarg może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

Pełne ogłoszenie o przetargu oraz pozostałe dokumenty zawarte są w załącznikach poniżej:

Ogłoszenie

30.01.2024

Pobierz

Plan Stare Pole

30.01.2024

Pobierz

Plan Lubań

30.01.2024

Pobierz

Regulamin

30.01.2024

Pobierz

Unieważnienie przetargu

08.02.2024

Pobierz
Skip to content