Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż trawy „na pniu”

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż trawy „na pniu”

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn, ul. Tadeusza Maderskiego 3, tel. (058) 326-39-00, fax. (058) 309-09-45, zaprasza do złożenia ofert w przetargu na sprzedaż trawy „na pniu” z terenów wystawowych i parkingów o powierzchni 6,08 ha w 2024 roku zlokalizowanych na terenach PODR Oddział w Starym Polu

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na adres:

Sekretariat Pomorski Ośródek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu, 82-220 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21.

Do dnia 25.04.2024  roku do godziny 1000. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Organizator – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oświadcza i informuje, że do niniejszego przetargu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warunki udziału w przetargu oraz ogłoszenie mogą być zmienione przez PODR w terminie do 3-ch dni przed terminem składania ofert. Przetarg może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

Pełne ogłoszenie o przetargu oraz pozostałe dokumenty zawarte są w załącznikach poniżej:

Ogłoszenie

16.04.2024

Pobierz

Regulamin

16.04.2024

Pobierz

Wzór umowy

16.04.2024

Pobierz

Wzór oferty

16.04.2024

Pobierz
Skip to content