Nazwa przetargu

Miejsce

Do dnia

Przetarg na na najem stoisk gastronomicznych oraz udzielenie ograniczonej wyłączności obsługi gastronomicznej i sprzedaży piwa podczas imprez targowo-wystawienniczych organizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2022 oraz 2023 roku

Lubań

18.02.2022

Przetarg na Przetarg na Przetarg na najem powierzchni terenu pod stoiska gastronomiczne oraz udzielenie wyłączności sprzedaży lodów, sorbetów, gofrów oraz rurek w trakcie imprez targowo-wystawienniczych organizowanych w 2022 oraz 2023 roku przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Lubań

18.02.2022

Zapytanie ofertowe na usługę drukowania czasopisma specjalistycznego „Pomorskie Wieści Rolnicze”

Lubań

24.01.2022

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych na potrzeby Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu na 2022r.

Lubań

29.11.2021

Zapytanie ofertowe na kompleksową usługę dotyczącą produkcji 3 filmów (około 10-minutowych) promujących funkcjonowanie gospodarstw opiekuńczych na potrzeby realizacji operacji KSOW “Gospodarstwa opiekuńcze szansą na rozwój działalności pozarolniczej”

Lubań

25.08.2021

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych w Starym Polu

Stare Pole

20.05.2021

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej znajdującej się przy ul. Osiedle Młodych w Człuchowie

Lubań

18.05.2021