Zapytanie ofertowe na usługę drukowania: broszur, zaproszeń, plakatów, innych materiałów w formatach A3 i A4, wizytówek

Zapytanie ofertowe

11.03.2022

Pobierz

Specyfikacja przedmiotu

11.03.2022

Pobierz

Projekt umowy

11.03.2022

Pobierz

Formularz ofertowy

11.03.2022

Pobierz

Formularz cenowy i cennik

11.03.2022

Pobierz

Zawiadomienie o zmianie terminu

16.03.2022

Pobierz

Odpowiedź na pytanie

17.03.2022

Pobierz

Informacja o zakończeniu postępowania

28.03.2022

Pobierz
Skip to content