Przetarg na na najem stoisk gastronomicznych oraz udzielenie ograniczonej wyłączności obsługi gastronomicznej i sprzedaży piwa podczas imprez targowo-wystawienniczych organizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2022 oraz 2023 roku

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, 83-422 Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, tel. (058) 326-39-00, fax. (058) 309-09-45, zaprasza do złożenia ofert w przetargu na najem stoisk gastronomicznych oraz udzielenie ograniczonej wyłączności obsługi gastronomicznej i sprzedaży piwa podczas imprez targowo-wystawienniczych organizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w 2022 oraz 2023 roku

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na adres:

Sekretariat Pomorski Ośródek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, 83-422 Nowy Barkoczyn, ul. Tadeusza Maderskiego 3.

Do dnia 18.02.2022 r. do godziny 1015. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Organizator – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oświadcza i informuje, że do niniejszego przetargu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warunki udziału w przetargu oraz ogłoszenie mogą być zmienione przez PODR w terminie do 3-ch dni przed terminem składania ofert. Przetarg może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

Pełne ogłoszenie o przetargu oraz pozostałe dokumenty zawarte są w załącznikach poniżej:

Ogłoszenie

08.02.2022

Pobierz

Plan rozmieszczenia Targów w Lubaniu 2022-23

08.02.2022

Pobierz

Plan stoisk gastronomia Stare Pole 2022-23

08.02.2022

Pobierz

Regulamin przetargu

08.02.2022

Pobierz

Wzór zgłoszenia oferty z oświadczeniem

08.02.2022

Pobierz

Projekty umów

08.02.2022

Pobierz

Ogłoszenie o wyborze oferty

22.02.2022

Pobierz
Skip to content