Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych w Starym Polu

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn, zaprasza do złożenia ofert w przetargu na  dzierżawę pomieszczeń laboratoryjnych o łącznej powierzchni użytkowej 187,79 m2 zlokalizowanych w Starym Polu, przy ulicy Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole, w budynku biurowym.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na adres:
Sekretariat Pomorski Ośródek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu, 82-220 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21.
Do dnia 20.05.2021 r. do godziny 1000. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Organizator – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oświadcza i informuje, że do niniejszego przetargu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Przetarg może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

Ogłoszenie

12.05.2021

Pobierz

Regulamin + załączniki

12.05.2021

Pobierz

Informacja o wyborze oferty

20.05.2021

Pobierz
Skip to content