Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż samochodu Chevrolet Cruze

Lubań, 19.06.2024 r.

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu publicznym (aukcji) na sprzedaż składników majątku ruchomego ( samochód osobowy Chevrolet Cruze )

 1. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu ogłasza pierwszy ustny przetarg publiczny (aukcję) na sprzedaż samochodu służbowego Chevrolet Cruze.

Dane techniczne pojazdu:  

 • Marka/typ: Chevrolet Cruze, sedan
 • Rodzaj paliwa: Diesel
 • Ilość cylindrów: 4
 • Pojemność silnika: 1998 cm
 • Rok produkcji: 2011
 • Nr nadwozia (VIN): KL1JF69Y9CK642261
 • Skrzynia biegów: manualna
 • Kolor karoserii: szary
 • Stan licznika: 357 196 km

            Stan techniczny pojazdu:

 • poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera,
 • ESC układ stabilizacji toru jazdy,
 • wspomaganie układu kierowniczego,
 • immobiliser fabryczny,
 • elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne,
 • komputer pokładowy
 • pionowa regulacja kolumny kierownicy,
 • wymieniony akumulator w sierpniu 2023 roku,
 • sprawny układ klimatyzacji,
 • aktualne badanie techniczne,
 • wykonanie konserwacji podwozia w 2023 roku
 1. Cena wywoławcza : 8 000,00 zł.

Oszacowana cena wywoławcza jest ceną minimalną. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą.

 1. Sprzedaż składnika majątku ruchomego nastąpi w drodze odrębnego ustnego przetargu publicznego (aukcji).
 • Nazwa i siedziba Organizatora przetargu publicznego (aukcji):

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3

 •  Nowy Barkoczyn
 • Miejsce i termin przeprowadzenia ustnego przetargu publicznego (aukcji): ustny przetarg publiczny (aukcja) odbędzie się w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn w dniu  27.06.2024 r. o godzinie 11:00.
 • Miejsce w którym można obejrzeć przedmiot przetargu publicznego (aukcji):

przedmiot sprzedaży oglądać można w miejscu jego lokalizacji, czyli: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3 w godzinach od 8.00 do 14.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod numerem telefonu 797-010-613.

 • Wadium wnosi się przed upływem terminu przetargu publicznego (aukcji) do dnia 26.06.2024r. do godziny 14:00, w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 800,00 zł.
 • Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Organizatora Przetargu Publicznego (aukcji): 20 1130 1121 0006 5580 9920 0001  odpowiednią adnotacją:  „Wadium – sprzedaż samochodu osobowego Chevrolet Cruze”.
 • Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 • Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Minimalna kwota postąpienia w przetargu publicznym (aukcji ) wynosi 100 zł.
 2. Organizator przetargu publicznego (aukcji) zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu publicznego (aukcji) lub jego odwołania bez podania przyczyn.
 3. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
 4. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zakupem przedmiotu przetargu ponosi nabywca. Nabywca przystępując do przetargu wyraża zgodę i zobowiązuje się do opłacenia wszelkich podatków i opłat (w tym podatku od towarów i usług, opłaty rejestracyjnej, ewentualnej opłaty skarbowej i wszelkich innych opłat) wymaganych przez władze danego kraju, polskie lub innego kraju, do którego pojazd trafi po sprzedaży.

Inne postanowienia:

 • w przypadku przystąpienia do przetargu publicznego (aukcji) tylko jednego licytanta, ceną sprzedaży jest cena wywoławcza wraz z ceną postąpienia;
 • z chwilą przybicia następuje zakończenie przetargu publicznego (aukcji);
 • nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, nie później niż w terminie 7 dni;
 • wydanie nabywcy przedmiotu przetargu publicznego (aukcji) nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia oraz zawarciu umowy.

Dokumentacja fotograficzna

24.06.2024

Pobierz
Skip to content