II Sondaż rynku na opracowanie taryfy na usługi ogrzewania i podgrzania cieplej wody na potrzeby budynku wspólnoty mieszkaniowej zaopatrywanej w energię cieplną z kotłowni gazowej Oddziału PODR naszego Oddziału w Starym Polu przy ulicy Marynarki Wojennej 21

Sondaż

05.09.2023

Pobierz
Skip to content