Ogłoszenie o rozeznaniu rynku na dostawę artykułów  spożywczych (nabiału, mięsa i wędlin).

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn,
ul. Tadeusza Maderskiego 3, tel. (058) 326-39-00, fax. (058) 309-09-45, zaprasza do złożenia ofert w rozeznaniu rynku na dostawę artykułów spożywcze: nabiału, mięsa i wędlin na  potrzeby wyżywienia uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Oddziału Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu w okresie 01.07.2023-31.12.2023 roku.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy:

   – złożyć w sekretariacie PODR O/Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21;

   – lub przesłać faksem na nr  55 270 11 62;

   – lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: w.michniewicz@podr.pl

Do dnia 12.06.2023  roku do godziny 1200. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Organizator – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oświadcza i informuje, że do niniejszego przetargu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warunki udziału w przetargu oraz ogłoszenie mogą być zmienione przez PODR w terminie do 3-ch dni przed terminem składania ofert. Rozeznanie rynku może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

Dokumenty dotyczące rozeznani rynku  zawarte są w załącznikach poniżej:

Rozeznanie rynku

06.06.2023

Pobierz

Załącznik nr 1

06.06.2023

Pobierz

Załącznik nr 2

06.06.2023

Pobierz

Załącznik nr 3

06.06.2023

Pobierz

Załącznik nr 4

06.06.2023

Pobierz
Skip to content