Sondaż rynku na opracowanie taryfy na usługi ogrzewania i podgrzania cieplej wody na potrzeby budynku wspólnoty mieszkaniowej zaopatrywanej w energię cieplną z kotłowni gazowej Oddziału PODR w Starym Polu przy ulicy Marynarki Wojennej 21.

Sondaż

17.08.2023

Pobierz
Skip to content