Ogłoszenie o rozeznaniu rynku na obsługę energetyczną podczas targów i wystaw organizowanych przez PODR Oddział w Starym Polu w 2023 roku

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn, ul. Tadeusza Maderskiego 3, tel. (058) 326-39-00, fax. (058) 309-09-45, zaprasza do złożenia ofert na obsługę energetyczną podczas targów i wystaw organizowanych przez PODR Oddział w Starym Polu w 2023 roku tj.:

  • XII Wiosennych Targów Ogrodniczych (XII WTO) w dniach: 22-23.04.2023 r.,
  • XXVIII Żuławskich Targów Rolnych (XXVIII ŻTR) w dniach: 17-18.06.2023 r.,
  • XXVIII Jesiennych Targów Ogrodniczych (XXVIII JTO) w dniach 09-10.09.2023 r.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Pisemną ofertę podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy:

– złożyć w sekretariacie PODR O/Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21,

 lub przesłać faxem na nr 55 2701162

 lub przesłać scan na adres email: w.michniewicz@podr.pl

Do dnia 28.02.2023  roku do godziny 1200. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie

22.02.2023

Pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

22.02.2023

Pobierz

Oferta

22.02.2023

Pobierz

Umowa

22.02.2023

Pobierz
Skip to content