Sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego w Oddziale PODR w Starym Polu

Ogłoszenie

12.06.2023

Pobierz

Regulamin sprzedaży

12.06.2023

Pobierz

Protokół ze sprzedaży

12.06.2023

Pobierz

Protokół z licytacji

12.06.2023

Pobierz

Informacja o zakończeniu postępowania

13.06.2023

Pobierz
Skip to content