Zapytanie ofertowe na Wykonanie remontu holu i sali konsumpcyjnej oraz remontu opaski budynku zajazdu PODR O/Stare Pole zlokalizowanego w Starym Polu przy ulicy Marynarki Wojennej 21.

Zapytanie ofertowe

17.08.2023

Pobierz

Formularz ofertowy

17.08.2023

Pobierz

Projekt umowy

17.08.2023

Pobierz

OPZ

17.08.2023

Pobierz

STWiOR cz. 1

17.08.2023

Pobierz

STWiOR cz. 2

17.08.2023

Pobierz

Przedmiar cz. 1

17.08.2023

Pobierz

Przedmiar cz. 2

17.08.2023

Pobierz

Informacja o wyborze

20.09.2023

Pobierz
Skip to content