Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu schodów oraz wejścia i dojścia do budynku hotelowego (zajazdu) PODR O/Stare Pole zlokalizowanego w Starym Polu przy ulicy Marynarki Wojennej 21.

Zapytanie ofertowe

12.06.2023

Pobierz

Formularz ofertowy

12.06.2023

Pobierz

Wzór umowy

12.06.2023

Pobierz

OPZ

12.06.2023

Pobierz

STWiOR

12.06.2023

Pobierz

Przedmiar

12.06.2023

Pobierz

Mapa

12.06.2023

Pobierz

Rzut

12.06.2023

Pobierz

Informacja o wyniku postępowania

08.08.2023

Pobierz
Skip to content