logotypy
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu podjął realizację operacji w ramach interwencji I.14.1.1 Doskonalenie zawodowe rolników moduł 1: Szkolenia podstawowe dla rolników objętej Planem Strategicznym na lata 2023-2027.
W ramach operacji będą realizowane bezpłatne szkolenia, których celem jest  zapewnienie przepływu wiedzy i informacji w zakresie rozwoju gospodarstw rolnych, co przyczyni się do realizacji celu przekrojowego XCO, polegającego na modernizacji sektora przez sprzyjanie dzieleniu się wiedzą, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Szkolenia realizowane będą w latach 2024-2029.

Trwa nabór na poniższe szkolenia:

Szkolenia skierowane są do:

  • rolników,
  • młodych rolników,
  • małżonków rolników,
  • domowników rolników,
  • osób zatrudnionych w rolnictwie.

Na każdym szkoleniu uczestnikom nieodpłatnie zapewnione zostaną:

  • wykłady merytoryczne,
  • materiały szkoleniowe,
  • wyżywienie (w postaci obiadu i serwisu kawowego).

Opublikowano 7.08.2023 r.