Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Zakwaszanie i wapnowanie gleb”.

Szkolenie jest organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w ramach modułu 1 Szkolenia podstawowe dla rolników Interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Zapisy na szkolenia pod adresem szkolenia@podr.pl, telefon 58 326-39-14

Ramowy program szkolenia

Temat szkolenia: ZAKWASZENIE i WAPNOWANIE GLEB
Rodzaj szkoleń: stacjonarne
Liczba dni szkoleń: jednodniowe
Zasięg terytorialny szkolenia: ogólnopolski, szkolenia dostępne będą dla ostatecznych odbiorców szkoleń na obszarze poszczególnych województw
Ramowy program szkolenia
Lp.Tematyka – zagadnienia do omówieniaLiczba godzin zajęćMetoda pracy
1.Wstęp:
− rodzaje gleb w Polsce a ich tendencje do zakwaszania,
− stan zakwaszenia gleb w Polsce (lokalny stan zakwaszenia na tle kraju).
10 min.  wykład
2. Przyczyny i skutki zakwaszenia gleb:
− źródła zakwaszenia gleb (antropogeniczne, naturalne),
− wpływ odczynu gleby na właściwości gleb (fizyczne, biologiczne i chemiczne),
− wrażliwość roślin uprawnych na niskie pH gleby, tolerancja odmian na zakwaszenie gleby),
− wpływ pH na przyswajanie składników pokarmowych.
40 min.wykład
3. Wapnowanie jako narzędzie zarządzania glebami kwaśnymi:
− Formalne podstawy wapnowania.
− Środki do odkwaszania gleby, w tym regulacje.
Formy środków odkwaszających: tlenkowe, węglanowe, mieszane i krzemianowe.
Postać środków do odkwaszania.
− Nowe zasady ustalania dawek CaO oraz CaO i MgO, wapnowanie i stosowanie magnezu.
− Technologie wapnowania gleb i użytków rolniczych (w tym terminy wapnowania, miejsce w płodozmianie, wapnowanie w różnych systemach uprawy : tech. bezorkowe, orkowe).
− Powiązanie wapnowania ze stosowaniem nawozów organicznych, naturalnych, mineralnych.
− Sprzęt i technika wapnowania (w tym wykorzystanie rolnictwa precyzyjnego, rodzaje rozsiewaczy do wapna).
− Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wapnowania.
1 godz. 40 min.wykład
4.Wsparcie finansowe wapnowania (Ekoschemat – rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami pokarmowymi, ewentualnie inne aktualnie dostępne źródła wsparcia)30 min.wykład
5.Instrukcja pobierania próbek gleby.
Prezentacja filmu instruktażowego (link do filmu dotyczącego pobierania próbek gleby: Jak prawidłowo przygotować i oznaczyć próbki do analizy – OSChR Lublin).
Metody badań i oceny stanu zakwaszenia prób glebowych (w tym zakres działań i zasady funkcjonowania Okręgowych Stacji Chemiczno – Rolniczych).
Analiza wyników próbek gleby (praca na przykładach).
Stosowanie dawek wapna przy różnym poziomie pH.
Wyliczanie dawek wapna oraz składników pokarmowych dla wybranych gatunków roślin uprawnych (praca na przykładach).
Przedstawienie narzędzia ułatwiającego ustalanie dawek wapna – np. INTER-NAW.
Zajęcia warsztatowe – zajęcia z pobierania próbek przed obiektem szkoleniowym
1 godz. wykład z zajęciami warsztatowymi
Łączna liczba godzin zajęć – 4 godz.