Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Ekoschematy – wymogi i płatności w realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt”.

Szkolenie jest organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w ramach modułu 1 Szkolenia podstawowe dla rolników Interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

W PS WPR przewidziano instrumenty wsparcia beneficjentów promujących praktyki rolnicze korzystne dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt, w tym obowiązkowe do wdrożenia przez państwa członkowskie, ale dobrowolne dla rolnika ekoschematy. Ekoschematy obszarowe są nową interwencją środowiskową realizowaną w ramach płatności bezpośrednich. Przedmiotowe szkolenie ma na celu przybliżenie Państwu informacji na temat ekoschematów obszarowych możliwych do realizacji od 2023 r.

Harmonogram szkoleń

PowiatgminaMiejscowośćAdres szkoleniaDATAGodz.Organizatortelefon
bytowskiTuchomieTuchomieMCS, Szkolna 418.04.202409:00Monika Kępa501836641
lęborskiCewiceCewiceGminne Centrum Kultury, J. Węgrzynowicza 1618.04.202409:00Ewa Emilianów797010660
kartuskiKartuzyKartuzy Kartuskie Centrum Kultury, Kartuzy ul. Klasztorna 122.04.202409:00Agnieszka Potrykus797010609
starogardzkiZblewoZblewoGOK, Główna 4023.04.202409:00Joanna Walczak797010661
puckiPUCKŻELISTRZEWOCentrum Kultury w Żelistrzewie, Lipowa 1724.04.202409:00Joanna Dopke797010627
wejherowskiWejherowoWejherowoStarostwo powiatowe, ul. 3 Maja 429.04.202409:00Anna Kowalewska607427250
chojnickiChojniceChojniceSala Ginter, Łużycka, 1a06.09.202409:00Waldemar Wrycza 797010666

Ramowy program szkolenia

Temat szkolenia:
EKOSCHEMAT – DOBROSTAN ZWIERZĄT
Rodzaj szkoleń: stacjonarne Liczba dni szkoleń: jednodniowe Zasięg terytorialny szkolenia: ogólnopolski, szkolenia dostępne będą dla ostatecznych odbiorców szkoleń na obszarze poszczególnych województw
Ramowy program szkolenia
Lp.Tematyka – zagadnienia do omówieniaLiczba godzin zajęćMetoda pracy
1.Wprowadzenie do ekoschematu -Dobrostan zwierząt – ogólne informacje o ekoschemacie:
− krótki opis interwencji,
− cele interwencji,
− system punktowy i system kompleksowy.
30 min.wykład
2.Warunki kwalifikowalności do ekoschematu – Dobrostan zwierząt.30 min.wykład
3.Wymogi dla gatunków zwierząt/grup technologicznych w systemie punktowym:
− lochy,
− tuczniki,
− krowy mleczne,
− krowy mamki,
− opasy.
Zasady punktowania praktyk dobrostanowych i zależność między liczbą punktów a wysokością płatności.
Forma i wysokość wsparcia.
Praktyczne przykłady realizacji praktyk z zakresu ekoschematu – Dobrostan zwierząt a pozytywny wpływ praktyk na rzecz klimatu i środowiska.
1 godz. 30min.wykład
4.Wymogi dla gatunków zwierząt/grup technologicznych w systemie kompleksowym:
− owce,
− kury nioski,
− kurczęta brojlery,
− indyki utrzymywane z przeznaczeniem na produkcję mięsa,
− konie,
− kozy.
Forma i wysokość wsparcia.
Praktyczne przykłady realizacji praktyk z zakresu ekoschematu – Dobrostan zwierząt a pozytywny wpływ praktyk na rzecz klimatu i środowiska.
1 godz. 30min.wykład
5.Zwierzęta utrzymywane zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym w ekoschemacie – Dobrostan zwierząt.30 min.wykład
6.Plan poprawy dobrostanu – informacje ogólne.15 min.wykład
7.Komplementarność z innymi interwencjami w ramach filara I i II PS WPR 2023-2027.15 min.wykład
Łączna liczba godzin zajęć – 5 godz.