Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Współpraca rolników”.

Szkolenie jest organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w ramach modułu 1 Szkolenia podstawowe dla rolników Interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Zakres szkolenia stanowi jedno ze źródeł informacji dotyczących wspólnych form działalności rolników oraz korzyści dla członków grupy czy organizacji  producentów płynących ze wspólnych działań takich jak wspólna sprzedaż czy wspólne zakupy. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną informacje nt. możliwości uzyskania przez grupy producentów rolnych i organizacje producentów wsparcia finansowego w ramach różnych interwencji Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej.

Szkolenie „Współpraca rolników” prowadzone będzie w podziale na dwie grupy ostatecznych odbiorców w zależności od rodzaju prowadzonej przez nich produkcji, tj.: osobne szkolenia dla producentów zajmujących się produkcją rolną i osobne dla producentów zajmujących się produkcją owoców lub warzyw.

Zapisy na szkolenia pod adresem szkolenia@podr.pl, telefon 58 326-39-14

Ramowy program szkolenia

Temat szkolenia: WSPÓŁPRACA ROLNIKÓW
Szkolenia ze współpracy rolników opartej na formalnych strukturach typu: spółki, spółdzielnie, posiadającymi status organizacji producentów lub grup producentów rolnych, w tym możliwości uzyskania wsparcia przez te podmioty w ramach PS WPR
Rodzaj szkoleń: stacjonarne
Liczba dni szkoleń: jednodniowe
Zasięg terytorialny szkolenia: ogólnopolski, szkolenia dostępne będą dla ostatecznych odbiorców szkoleń na obszarze poszczególnych województw
Ramowy programu szkolenia
Lp.Tematyka – zagadnienia do omówieniaLiczba godzin zajęćMetoda pracy
1.Wspólne działanie rolników szansą na podniesienie efektywności gospodarstwa.
Możliwe formy wspólnego działania rolników.
Podstawy tworzenia i funkcjonowania:
spółdzielni, spółdzielni rolników, zrzeszenia/ stowarzyszenia, spółek handlowych.
45 min.wykład
2.Krok po kroku – jak uzyskać status grupy producentów rolnych lub organizacji producentów.45 min.wykład
3.Współpraca w procesie produkcyjnym:
− ujednolicenie zasad produkcji i podnoszenie jakości produkowanych produktów, stosowanie jednolitego materiału genetycznego do siewu,
− tworzenie wspólnego zaplecza produkcyjnego – odpowiedzialne nim zarządzanie, zobowiązania, współodpowiedzialność, zasady użytkowania przechowywania, konserwacji.
1 godz.wykład
4.Wspólna sprzedaż
− zasady przewag rynkowych, jakie daje wspólne funkcjonowanie producentów, w tym mechanizmy rynkowe skierowane wyłącznie do zorganizowanych producentów (np.: większa pozycja negocjacyjna, zwolnienie z części unijnych przepisów: negocjacje cen, mechanizmy przewidziane w przepisów krajowych: zwolnienia podatkowe, itp.).
Wspólne zakupy
− zasady przewag rynkowych jakie daje wspólne funkcjonowanie producentów (np. niższe ceny przy większym wolumenie zakupów maszyn, środków do produkcji, energii, itp.).
Spółdzielnie energetyczne.
1 godz.wykład
5.Możliwość uzyskania przez grupy producentów rolnych i organizacje producentów wsparcia w ramach różnych interwencji PS WPR.30 min.wykład
6. Praktyczne aspekty współdziałania rolników (przykłady):
− zaprezentowanie działających grup producentów i organizacji producentów, które realizują swoje cele i odnoszą sukcesy,
− spotkanie z ekspertami zajmującymi się tworzeniem i funkcjonowaniem grup producentów i organizacji producentów – omówienie doświadczeń, sukcesów – co się udało, problemów – z czym się mierzymy, jak ich unikać, jak przygotować dobry plan biznesowy aby grupy i organizacje funkcjonowały wiele lat.
2 godz.  wykład  
7. Dyskusja 30 min  
Łączna liczba godzin zajęć – 6 godz. 30 min.