Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu na terytorium Czech

Inne aktualności:

29 września 2021r. na terytorium Czech potwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu w gospodarstwie przyzagrodowym. W gospodarstwie utrzymywano 33 sztuk drobiu: 16 kur niosek, 12 kaczek i 5 gęsi, z czego 6 sztuk padło, pozostałe zostały poddane uśmierceniu. Podtyp wirusa H5N1 może wykazywać potencjał zoonotyczny.

Od początku września na terytorium Unii Europejskiej stwierdzono 17 ognisk u dzikich ptaków i ptaków trzymywanych w niewoli (captive birds).

Główny Lekarz Weterynarii rekomenduje hodowcom drobiu, zarówno w gospodarstwach komercyjnych jak również w hodowlach przydomowych, podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz wzmocnienia środków bioasekuracji. W szczególności należy zabezpieczyć paszę, ściółkę i źródło wody przed dostępem dzikich ptaków. Jeżeli to możliwe należy utrzymywać drób w pomieszczeniach, do których nie mają dostępu dzikie ptaki i inne zwierzęta.

Obecnie obowiązujące środki bioasekuracji określone są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (link: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000722&min=1).

Informacje nt. grypy ptaków dostępne są pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

Skip to content