Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia 29 i 30 w 2022 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich

Inne aktualności:

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych 1 i 2 grudnia 2022 r. z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, zostały stwierdzone ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich nr 29 i 30 w 2022 r., podtypu H5N1.

Obecność materiału genetycznego wirusa grypy ptaków H5N1 stwierdzono u padłych łabędzi niemych znalezionych w miejscowości Świecie w gminie Świecie, powiat świecki, woj. kujawsko-pomorskie.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia do 5 grudnia 2022 stwierdzono 35 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu oraz 30 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich. Poprzednie, tj. 28 w 2022 r. ognisko HPAI u ptaków dzikich zostało stwierdzone 18 lipca 2022 r. w woj. pomorskim, a ostatnie ognisko u drobiu stwierdzono 21 września 2022 r. w woj. łódzkim.

Skip to content