Komunikat Pomorskiego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia pierwszego w 2024 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich w województwie pomorskim

Inne aktualności:

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu w roku 2024 pierwszego przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków w powiecie puckim.

W dniu 21.02.2024 r. otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynarii – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, dotyczących próbek pobranych od dwóch padłych łabędzi niemych odnalezionych w linii brzegowej Zatoki Puckiej w miejscowości Puck. W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa grypy ptaków podtypu H5N1.

Skip to content