Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia 35 w 2022 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Inne aktualności:

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych 21 września 2022 r. z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, zostało stwierdzone ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 35 w 2022 r., podtypu H5N1.

Ognisko HPAI zostało stwierdzone w miejscowości Stary Besk w gminie Grabów, powiat łęczycki, woj. łódzkie, w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 1 643 gęsi rzeźnych. W gospodarstwie utrzymywano również 43 kury. Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane 20 września 2022 r. w związku ze zgłoszeniem zwiększonej śmiertelności w stadzie.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia do 21 września 2022 stwierdzono 35 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu oraz 28 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u dzikich ptaków. Poprzednie, tj. 34 w 2022 r. ognisko HPAI u drobiu zostało stwierdzone 22 lipca 2022 r. w woj. wielkopolskim, a ostatnie ognisko u dzikich ptaków stwierdzono 18.07.2022. w woj. pomorskim.

Skip to content