KOMUNIKAT POMORSKIEGO LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCY STWIERDZENIA DRUGIEGO W 2024 R. OGNISKA WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW  (HAPAI) U PTAKÓW DZIKICH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Inne aktualności:

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu w roku 2024 drugiego przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków w powiecie puckim.

W dniu 28.02.2024 r. otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynarii – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, dotyczących próbek pobranych z padłego łabędzia niemego odnalezionego w linii brzegowej Zatoki Puckiej w miejscowości Kuźnica.

W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa grypy ptaków podtypu H5N1.

Skip to content