Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia 334-335 w 2021 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Inne aktualności:

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 334-335 w 2021 r. podtypu H5N8 na podstawie wyników badań laboratoryjnych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach z 26 i 30 maja 2021 r.

Ognisko HPAI nr 2021/334 zostało stwierdzone 26 maja 2021 r. w gospodarstwie niekomercyjnym, w którym utrzymywano 79 ptaków (kury i kaczki). Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Miłowice w gminie Biała, powiat prudnicki, woj. opolskie.

Ognisko HPAI nr 2021/335 zostało stwierdzone 30 maja 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 3 139 gęsi rzeźnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Sieraków w gminie Gostynin, powiat gostyniński, woj. mazowieckie.

W gospodarstwach, w których stwierdzono chorobę, zostały wdrożone wszelkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI, zgodnie z prawodawstwem krajowym i UE. Drób poddawany jest zabiciu i utylizacji, a wokół ognisk ustanowiono obszary zapowietrzone i zagrożone.

Skip to content