Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący stwierdzenia 323 – 327 w 2021 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Inne aktualności:

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków
(HPAI) u drobiu nr 323 – 327 w 2021 r. podtypu H5N8 na podstawie wyników badań laboratoryjnych
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach z dni 16-
18 maja 2021 r.:
Ognisko HPAI nr 2021/323 zostało stwierdzone 16 maja 2021 r. w gospodarstwie niekomercyjnym, w
którym utrzymywano 163 ptaki (kury, kaczki). Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości
Więckowo w gminie Janowo, powiat nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie.
Ognisko HPAI nr 2021/324 zostało stwierdzone 16 maja 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w
którym utrzymywano 1 456 ptaków: 1 305 kaczek, 134 gęsi, 7 kur i 1 perliczkę. Gospodarstwo
zlokalizowane jest w miejscowości Szydłowo w gminie Szydłowo, powiat mławski, woj. mazowieckie.
Ognisko HPAI nr 2021/325 zostało stwierdzone 16 maja 2021 r. w gospodarstwie niekomercyjnym, w
którym utrzymywano 141 ptaki (kaczki, gęsi, kury, perliczki, indyki). Gospodarstwo zlokalizowane jest
w miejscowości Przybyszewo w gminie Regimin, powiat ciechanowski, woj. mazowieckie.
Ognisko HPAI nr 2021/326 zostało stwierdzone 18 maja 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w
którym utrzymywano 2 065 indyków rzeźnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości
Nawra w gminie Nowe Miasto Lubawskie, powiat nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie.
Ognisko HPAI nr 2021/327 zostało stwierdzone 18 maja 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w
którym utrzymywano 2 063 indyki rzeźne. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Nowe
Miasto Lubawskie w gminie Nowe Miasto Lubawskie, powiat nowomiejski, woj. warmińskomazurskie.

W gospodarstwach, w których stwierdzono chorobę, zostały wdrożone wszelkie procedury zwalczania
przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI, zgodnie z prawodawstwem krajowym i UE. Drób
poddawany jest zabiciu i utylizacji, a wokół ognisk ustanowiono obszary zapowietrzone i zagrożone.

Skip to content