Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący aktualnej sytuacji w zakresie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie kraju

Inne aktualności:

Komunikaty 2021-06-17

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że ostatnie ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie Polski zostało stwierdzone 1 czerwca  w 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym na terenie województwa mazowieckiego.

Od 1 stycznia do 15 czerwca br. na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z PIWet-PIB Puławy wyznaczono łącznie 336 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu oraz stwierdzono 88 przypadków HPAI u ptaków dzikich. Ostatni przypadek HPAI u ptactwa dzikiego został potwierdzony w dniu 2 maja 2021 r. u bociana białego (Ciconia ciconia), znalezionego na terenie województwa mazowieckiego.

Poniżej tabela zawiera podsumowanie liczby ognisk HPAI u drobiu i drobiu w ogniskach w 2021 r.

WojewództwoLiczba ogniskLiczba ptaków 
 
Mazowieckie1277 622 560 
Wielkopolskie912 264 056 
Warmińsko-mazurskie36583 398 
Pomorskie21156 882 
Małopolska1246 632 
Łódzkie1095 558 
Kujawsko- pomorskie7168 882 
Śląskie6218 050 
Lubuskie6114 320 
Lubelskie631 202 
Podkarpackie465 203 
Opolskie423 327 
Dolnośląskie257 154 
Zachodniopomorskie219 463 
Świętokrzyskie297 
SUMA33611 466 784 

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna ulegnie zmianie, Główny Lekarz Weterynarii poinformuje o bieżącym stanie.

Skip to content