Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca 4 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu stwierdzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 13 – 14 listopada 2021 r.

Inne aktualności:

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu 4 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 351-354 w 2021 r. podtypu H5N1, na podstawie wyników badań laboratoryjnych Państwowego Instytutu  Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Od 2 listopada 2021 r. w Polsce  stwierdzono 15 ognisk HPAI u drobiu i 1 ognisko u dzikiego ptactwa.

Ognisko HPAI nr 2021/351 zostało stwierdzone 14 listopada 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 2 267 kaczek hodowlanych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Gawłowice w gminie Goszczanów, powiat sieradzki, woj. łódzkie.

Ognisko HPAI nr 2021/352 zostało stwierdzone 14 listopada 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 5 051 kaczek hodowlanych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Gawłowice w gminie Goszczanów, powiat sieradzki, woj. łódzkie.

Ognisko HPAI nr 2021/353 zostało stwierdzone 13 listopada 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 11 766 kaczek rzeźnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Stary Karolew w gminie Koźminek, powiat kaliski, woj. wielkopolskie.

Ognisko HPAI nr 2021/354 zostało stwierdzone 13 listopada 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 9 858 kaczek hodowlanych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Chodybki w gminie Koźminek, powiat kaliski, woj. wielkopolskie.

W gospodarstwach, w których stwierdzono ogniska HPAI, Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki zwalczania choroby, zgodnie z procedurami oraz rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2020/687, w tym m.in. zabicie i utylizację zwierząt, przeprowadzenie oczyszczania i dezynfekcji w ognisku choroby, wyznaczenie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego.

Skip to content