W dniu 27.10.2021 r. odbyła się konferencja pod nazwą „Innowacyjne technologie w produkcji drobiu”.

Konferencja została zorganizowana w ramach realizacji operacji pt. „Innowacyjne technologie w produkcji drobiu”, realizowanej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji było dostarczenie aktualnej wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie chowu i hodowli drobiu oraz promowanie kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy rolnikami, przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi i doradczymi. Celem nawiązanych kontaktów było wzbogacenie bazy potencjalnych partnerów Sieci na rzecz  innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Uczestnikami konferencji byli rolnicy, hodowcy zwierząt, doradcy i specjaliści PODR oraz innych ośrodków, przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego, przedstawiciele związków hodowców, przedstawiciele nauki i instytucji związanych z sektorem rolnym oraz osoby zainteresowane tematyką.

Konferencję otworzyła Pani Ewa Szymańska – zastępca dyrektora PODR w Lubaniu. W swoim wystąpieniu przywitała słuchaczy i prezenterów, jak również omówiła aktualną sytuację producentów drobiu.

Pierwszym wykładowcą była prof. dr hab. Anna Wójcik, pracownik UWM w Olsztynie. Prezentowała wykład „Dobrostan w systemie chowu intensywnego kurcząt rzeźnych”.

Drugim prelegentem był dr hab. Paweł Konieczka, pracownik UWM w Olsztynie z wykładem „Zastosowanie dodatków paszowych w żywieniu drobiu grzebiącego jako element innowacji w przeciwdziałaniu antybiotykoodporności”.

Trzecim wykładowcą był prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski, pracownik UWM w Olsztynie, prezentujący temat „Doskonalenie genetyczne brojlerów indyczych”.

Wykład pt. „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – nawiązywanie sieci kontaktów w branży rolniczej oraz możliwości jakie daje działanie ,,Współpraca”, przeprowadziła Pani Katarzyna Radtke, broker innowacji Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Zaprezentowano gospodarstwo rolne z województwa pomorskiego, które bierze udział w projekcie „Współpraca”. Uczestnicy spotkania mogli podjąć dyskusję z właścicielem gospodarstwa, który rzeczowo odpowiadał na pytania i dzielił się swoim doświadczeniem.

Serdecznie dziękujemy prelegentom za interesujące wykłady, które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. Omówione tematy podczas konferencji obejmowały aktualne zagadnienia i problemy producentów oraz hodowców drobiu, jak również nawiązywały do tematyki innowacji w rolnictwie.

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konferencji i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Opracowała: Inga Majer-Kleina

Logotypy SIR