Dobrostan w systemie chowu intensywnego kurcząt rzeźnych

Zastosowanie dodatków paszowych w żywieniu drobiu grzebiącego jako element innowacji w przeciwdziałaniu antybiotykoodporności

GRUPA EPI „DRQB”

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – nawiązywanie sieci kontaktów w branży rolniczej oraz możliwości jakie daje działanie ,,Współpraca”

Doskonalenie genetyczne indyków rzeźnych