W dniu 9.11.2021 r. odbyła się konferencja pod nazwą „Innowacyjne technologie w hodowli trzody chlewnej w województwie pomorskim”.

Konferencja została zorganizowana w ramach realizacji operacji pt. „Innowacyjne technologie w hodowli trzody chlewnej w województwie pomorskim”, realizowanej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji było dostarczenie aktualnej wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie chowu i hodowli trzody chlewnej oraz promowanie kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy rolnikami, przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi i doradczymi. Celem nawiązanych kontaktów było wzbogacenie bazy potencjalnych partnerów Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Uczestnikami konferencji byli rolnicy, hodowcy trzody chlewnej, doradcy i specjaliści PODR oraz innych ośrodków, przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego, przedstawiciele związków hodowców, przedstawiciele nauki i instytucji związanych z sektorem rolnym oraz osoby zainteresowane tematyką konferencji.

Konferencję otworzyła Pani Ewa Szymańska – zastępca dyrektora PODR w Lubaniu. W swoim wystąpieniu przywitała słuchaczy i prezenterów, jak również omówiła aktualną sytuację producentów trzody chlewnej.

Pierwszym wykładowcą był prof. dr hab. Krzysztof Lipiński, pracownik UWM w Olsztynie. Prezentował wykład „Poprawa efektywności wykorzystania składników pokarmowych przy zastosowaniu innowacyjnej technologii w żywieniu trzody chlewnej”.

Drugim prelegentem był dr hab. inż. Wojciech Kozera, prof. UWM, pracownik UWM w Olsztynie z wykładem „Genetyczne aspekty doskonalenia produkcji świń”.

Trzecim wykładowcą był dr inż. Tomasz Schwarz prof. URK, pracownik UR w Krakowie, prezentujący temat „Innowacje w rozrodzie trzody chlewnej”.

Wykład pt. „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – nawiązywanie sieci kontaktów w branży rolniczej oraz możliwości jakie daje działanie ,,Współpraca”, przeprowadzili Pani Katarzyna Radtke oraz Pan Aleksander Karaś, brokerzy innowacji Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Zaprezentowano gospodarstwo rolne z województwa pomorskiego, które bierze udział w projekcie „Współpraca”.

Serdecznie dziękujemy prelegentom za interesujące wykłady, które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. Omówione tematy podczas konferencji obejmowały aktualne zagadnienia i problemy producentów oraz hodowców trzody chlewnej, jak również nawiązywały do tematyki innowacji w rolnictwie.

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konferencji i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Opracowała: Inga Majer-Kleina

Logotypy SIR