W dniach 26-27 listopada 2021 r., w Hotelu Górski & Restauracja JB w Pruszczu Gdańskim, odbyła się zorganizowana w ramach realizacji operacji pt „Innowacyjne gospodarstwo pasieczne”, konferencja pszczelarska. Była ona skierowana do pszczelarzy, doradców oraz osób zainteresowanych pszczelarstwem z terenu woj. pomorskiego. Organizatorem spotkania był Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Celem operacji było dostarczenie aktualnej wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie pszczelarstwa oraz promowanie kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy działającymi na runku pszczelarskim podmiotami.

Otwarcia Konferencji wraz z powitaniem licznie przybyłych gości dokonała Ewa Szymańska – Zastępca Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Inauguracyjny wykład pt. „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – nawiązywanie sieci kontaktów w branży rolniczej oraz możliwości jakie daje działanie ,,Współpraca”, przeprowadzili Pani Katarzyna Radtke oraz Pan Aleksander Karaś, brokerzy innowacji PODR w Lubaniu. Wykład zachęcał uczestników do nawiązywania kontaktów, które później skutkują zacieśnianiem współpracy w zakresie wdrażania innowacji.

Następnym wykładowcą był prof. dr hab. Grzegorz Borsuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Przedstawił on dwa interesujące wykłady „Wpływ preparatów biologicznych na kondycję rodzin pszczelich oraz profilaktykę i leczenie chorób pszczół oraz „Rola hodowli w intensyfikacji gospodarki pasiecznej. Skuteczna wymiana matek pszczoły miodnej”.

W drugim dniu konferencji wykładowcą był prof. dr hab. Krzysztof Olszewski (UP Lublin). W swoim wystąpieniu przedstawił on dwa tematy: „Gospodarka pasieczna a zmiany klimatyczne” oraz „Wpływ stosowania izolatora Chmary w okresie jesienno-zimowym na zużycie zapasów zimowych, śmiertelność matek i wiosenny rozwój rodzin pszczelich”

Serdecznie dziękujemy prelegentom za interesujące wystąpienia. Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konferencji, jak również za liczne pytania skierowane do wykładowców, świadczące o ogromnym zainteresowaniu problematyką prezentowaną na konferencji.

Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Konferencja zrealizowana w ramach operacji „ Innowacyjne gospodarstwo pasieczne”.

logotypy - SIR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja realizowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.