Gospodarka pasieczna a zmiany klimatyczne

Rola hodowli w intensyfikacji gospodarki pasiecznej. Skuteczna wymiana matek pszczoły miodnej.

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – nawiązanie sieci kontaktów w branży rolniczej

Wpływ preparatów biologicznych na kondycję rodzin pszczelich

Wpływ stosowania izolatora Chmary w okresie jesienno-zimowym na zużycie zapasów zimowych