Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju, kolejna konferencja dla producentów mleka odbyła się w trybie online. Tym razem poświęcona była tematom związanym z budynkami inwentarskimi.

Jako pierwszy wystąpił Marcin Krut z firmy Biofeed Sp. z o.o., który przedstawił zalety i korzyści finansowe, jakie może nam dać wprowadzenie zmian w żywieniu bydła mlecznego poprzez jego automatyzację. Prelegent omówił kilka wariantów tej automatyzacji.  W zależności od możliwości danego gospodarstwa, mogą to być stacje paszowe, roboty udojowe czy roboty do zadawania paszy w oborach uwięziowych. Korzyści z wprowadzenia PMR w miejsce TMR, zainstalowania stacji paszowej i wprowadzenia odpowiednich tabel żywienia można było prześledzić na przykładzie konkretnego gospodarstwa z naszego województwa, które zdecydowało się na takie zmiany. O dużych możliwościach takiego systemu może świadczyć fakt, że zaraz po spotkaniu z p. Marcinem skontaktowało się kilku hodowców zainteresowanych ewentualnym wprowadzeniem tego sposobu żywienia.

Drugi temat przedstawił dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW w Warszawie. W bardzo przystępnym, obrazowym i ciekawym wykładzie zaprezentował zgromadzonym przed komputerami uczestnikom temat: „Obory – wymagania dobrostanowe krów a system utrzymania”. Dobrostan to ostatnio „gorący” temat. Jest on bliski wszystkim hodowcom, którzy chcąc prowadzić opłacalną produkcję i uzyskiwać z niej zyski, swoje zwierzęta muszą utrzymywać  w jak najlepszych warunkach, wybiegających ponad minimalne normy ich utrzymania wynikające z obowiązującego prawa. W trakcie wystąpienia prelegent zwrócił uwagę na istotne czynniki, jakie należy brać pod uwagę modernizując lub budując nowy obiekt inwentarski. Przy dzisiejszych wysokich wydajnościach krów mlecznych, ich warunki utrzymania i dobrostan warunkują efektywność produkcji mleka. Podczas wykładu profesor zaprezentował dużo zdjęć, na podstawie których pokazał na co zwrócić uwagę, by nie popełniać błędów. Zadowolona, zdrowa, wydajna krowa to zadowolony hodowca.

Prezentacje przedstawione przez wykładowców dostępne są na naszej stronie internetowej.

Dziękujemy wszystkim za udział w konferencji, firmie Biofeed Sp. z o.o. za jej sponsorowanie, a OSM Maluta, SM Spomlek oraz PFHBiPM Oddział Gdańsk za jej rozpropagowanie wśród dostawców i klientów.

Mamy nadzieję, że kolejne spotkanie dla hodowców bydła mlecznego odbędzie się już w tradycyjnej formie, na sali, gdzie będzie możliwość bezpośrednich rozmów i wymiany poglądów.

Poniżej zamieszczamy link do materiałów z konferencji:
znajdują się one na stronie http://podr.pl/wydawnictwa/materialy-konferencyjne/

Opracował:
Zbigniew Marciniak PODR Oddział Stare Pole