Materiały konferencyjne

„Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie bez zgody PODR w Lubaniu lub autora publikacji jest zabronione.”


08.12.2017 „Działania na rzecz rozwoju gospodarstw rolnych” – Stare Pole

JPK_ VAT mikroprzedsiębiorcy

Nowe obszary OSN i nowe wymogi dla rolników

Przedłużanie dzierżaw i ukur

Szkody Łowieckie PIR

Umowy na dostarczanie produktów rolnych OT KOWR

Zmiany w zazielenieniu, PRŚK i Ekologicznym ARiMR


23.11.2017 „Gospodarz z energią” – Lubań

1 Mariusz Stolarski UWM Olsztyn

2 Paweł Detmer WFOŚiGW Gdańsk

3 Sandra Wyborska BOŚ Gdańsk

4 Marcin Żydołowicz Konsulto Biogaz Polska


22.11.2017 „Ochrona środowiska w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – Stare Pole

1 Odnawialne źródła energii w Polsce na tle UE. Koszty ogrzewania domu jednorodzinnego paliwami odnawialnymi i kopalnymi

2 EKOTEC-Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych i domowych

3 Dobre praktyki w realizacji inwestycji OZE. Możliwości finansowania projektów-WFOŚiGW

4 Kredyt fotowoltaika – BS Sztum

5 Oxytree – korzyści finansowe z uprawy drzew szybko rosnących

5 Oxytree – korzyści finansowe z uprawy drzew szybko rosnących1

5 Oxytree – korzyści finansowe z uprawy drzew szybko rosnących2


21.11.2017 V Pomorskie Forum Trzodziarskie – Nieżychowice

Hodowca

asf – aktualna. LISTOPAD. NARODOWY — kopia

KONWERSJA PASZY

Działanie współpraca_i_sir_21.11.2017_przentacja

Feedstar

ODR Lubań – Prezentacja Szkody_prezentacja_AL_Przodkowo

Trybowski Forum trzodziarskie 21 11 17


12.10.2017 „Pomorski Produkt Agroturystyczny” – Lubań

Alpaki w turystyce

Krajobraz jako atrakcja turystyczna

Źródła fianansowania agrotur


26.05.2017 „Dochodowość gospodarstw rolnych na podstawie rachunkowości PL FADN” – Stare Pole

Aktualnie realizowane zadania przez ANR

Dochodowość gospodarstw rolnych w 2010-2015_woj. pomorskie

Dochody rodzin rolniczych w 2015 r

Podsumowanie zakończonych naborów ARiMR

WPR po 2020_KONF_ RADA MINISTRÓW_2

Wyniki gosp_polskich na tle unijnych


23-24.05.2017 V Pomorskie Forum Drobiarskie – Chmielno

1 Analiza jakości piskląt

2 Możliwości zastosowania koncentratów białkowych opartych o krajowe źródła białka roślinnego w żywieniu drobiu

3 Wyposażenie fermy ważnym elementem sukcesu ekonomicznego w produkcji drobiu

4 Big Dutchman

5 BroMargo

6 Czynniki kształtujące jakość jaj konsumpcyjnych


09.04.2017 – „Zdrowie z ula – leczymy produktami pasiecznymi” – Lubań

Materiały z konferencji


23.03.2017 – „Uruchamianie i prowadzenie działalności w zakresie przetwórstwa i sprzedaży żywności konsumentowi końcowemu” – Lubań

1_UrzadSkarbowy_RolniczyHandelDetaliczny_23.03.2017

2_WojewodzkiInspektoratWeterynarii_RolniczyHandelDetaliczny_23.03.2017

3_WojStacjaSanitarnoEpidemiologiczna_RolniczyHandelDetaliczny_23.03.2017

4_ZnakowanieZywnosciWprowadzanejDoObrotuWramachRHD_23.03.2017

5_Przykłady etykiet na produkty spożywcze_10_2017     Uwaga! Bezpośredni link do zawsze aktualnego załącznika: http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/rolniczy-handel-detaliczny.html

Wytyczne_GHP_GMP-RHD_23.03.2017


10.03.2017 – „Kierunki rozwoju gospodarstw ekologicznych w województwie pomorskim” – Lubań

1 Sprzedaż i marketing produktu ekologicznego

2 EKOŁAN

3 Żywienie roślin w ekologii

4 Możliwości powstania grupy producentów żywności ekologicznej w województwie pomorskim

5 Debata producentów i przetwórców produktów ekologicznych


16.12.2016 – „Kierunki i możliwości rozwoju gospodarstw rolnych na obszarach Natura 2000” – Lubań

1 prezentacja RDOŚ Anna Moś

2 prezentacja ARiMR Joanna Wilińska

3 prezentacja ARiMR Sylwia Skupień

4 prezentacja WFOŚiGW Wiesław Butajło

5 prezentacja WFOŚiGW Zdzisław Czucha


28-29.11.2016 „Innowacyjna Wieś – Pomorskie spotkania z nauką rolniczą” – Gdańsk

1 IUNG 1

2 IUNG 2

3 IERiGZ

4 IGiK

5 IHAR

6 IOR

7 COBORU

8 PODR Współpraca 2016


17.11.2016 „Innowacje w gospodarstwie rolnym szansą na sukces rolnika ekologicznego” – Lubań

1. Działania PODR na rzecz rozwoju ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO 2

2. Rachunkowość rolna FADN jako innowacyjne narzędzie zarządzania gospodarstwem rolnym

3. Dobór odmian roślin jagodowych do upraw ekologicznych.

5. Ochrona roślin na ekologicznych plantacjach.

6. Przydatność i zastosowanie mikrobiologicznych środków i glebowych ulepszaczy w gospodarowaniu ekologicznym.

7. Innowacyjne praktyki rolnicze w uprawie ekologicznych warzyw i owoców.

8. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości – ARR

9. Współpraca – finansowanie innowacji w rolnictwie…


16.11.2016 „Ochrona środowiska w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” – Stare Pole

1 Wykorzystanie OZE w gospodarstwach rolnych – aspekty ekonomiczne i prawne

2 EKOTEC-Techniczne możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii – fotowoltaiki i pompy ciepła-2016

3 Energia Odnawialna na obszarach wiejskich – możliwosci finansowania – WFOŚiGW

4 Finansowanie inwestycji EKO przez Bank BOŚ

5 Kredyt na fotowoltaike – BS Sztum

6 Finansowanie OZE – oferta firmy Foton Technik Warszawa


14.11.2016 IV Pomorskie Forum Trzodziarskie – Borzechowo

1 Dlaczego warto poznać genotyp swoich świń

2 Ocena jakości wieprzowiny bez tajemnic

3 Firma Hodowca

4 LONOMEAT – nowy program żywienia tuczników

5 Czy można ochronić stado przed ASF

6 Trouw Nutrition – a Nutreco company

7 Współczesne technologie i systemy produkcji trzody chlewnej

8 Credit Agricole Bank Polska S.A.

9 Działania Ministerstwa podejmowane na rzecz rolników, których gospodarstwa zlokalizowane są na terenie występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF)

10 System żywienia na mokro dla zyskowanej hodowli trzody chlewnej

11 ARiMR Trzoda chlewna_zasady rejestrowania 2016


09.11.2016 „Zachowanie sadów tradycyjnych. Innowacyjne rozwiązania w sadownictwie” – Lubań

1 Znaczenie bioróżnorodności w sadach tradycyjnych sadzonych jako strefy buforowe oddzielające sady nowoczesne od obiektów wrażliwych

2 Pozostałości ś.o.r. w owocach

3 Ochrona plonów – przed, w trakcie i po zbiorach

4 Szkodniki sadów 2016

5 Praktyczne rozwiązania ochrony w towarowej produkcji truskawek-zwalczanie roztoczy


28.10.2016 „Nowe wyzwania w turystyce wiejskiej” – Lubań

Bariery innowacyjności w turystyce

Nowe wyzwania w turystyce wiejskiej

Laureaci konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w województwie pomorskim w 2016 r.

Możliwości wsparcia turystyki w ramach PROW 2014-2020

Kształtowanie poziomu usług turystycznych na obszarze wiejskim.


19.10.2016 „Działania na rzecz rozwoju gospodarstw rolnych” – Stare Pole

Obrót ziemią rolną w Polsce w świetle nowych zmian ustawowych

Płatności związane z produkcją

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw -Restrukturyzacja małych gospodarstw

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej


logo-bez-tla

28.09.2016 – „Bałtyk- morze współpracy, morze wyzwań dla rolnictwa – projekt BIOBALT”

1-1c-biobalt-konferencja_otwierajaca_28-09-2016-ok

2-pominno-tonderski-ok

3-pastuszak_luban_2016-ok

4-barlog-biobalt-2-ok

5-srodowiskowe-skutki-zakwaszenia-gleb-uprawnych2-ok

6-produkcyjne-i-srodowiskowe-aspekty-nawozenia-azotem-4-szczepaniak-ok

7-wersja-ostateczna_potarzycki-5-ok


20-21.06.2016 IV Pomorskie Forum Drobiarskie – Chmielno

1 Polski drob 2016r

2 Oświetlenie w kurniku – prezentacja

3 Badania i Rozwój w CAN 20160620

4 Surowce białkowe – ich wpływ4 na produkcję drobiarską w Polsce

5 BGZ Pom Forum Drobiarskie 2016.06.20

6 Dobrostan brojlerów

7 Nowe technologie w produkcji płynnych mieszanek paszowych uzupełniających

10 – Ptaszyniec


20.05.2016 „Dochodowość gospodarstw rolnych na podstawie rachunkowości PL FADN” – Gdańsk

Aktualne działania ARR 20 05 2016

Bieżący stan realizacji zadań ARiMR_maj 2016

Dochodowość gosp. w woj. pomorskim 2010-2014_

Pakt_dla obszarów wiejskich

Sytuacja_ekonomiczna gosp.rolnych_2013_2014

Wyniki gosp. polskich na tle unijnych


28.04.2016 „Nowe możliwości sprzedaży bezpośredniej” – Gdańsk

Streszczenie prezentacji – WSSE

Urząd skarbowy

Wymagania dla prod pochodzenia zwierzęcego

Wytyczne_ghp_podukcja_domowa_własne_uprawy

Wnioski-Państwowa Inspekcja Sanitarna


04.04.2016 „Szkody w uprawach rolnych wyrządzane przez zwierzęta, a kształtowanie bioróżnorodności krajobrazu.” – Kościerzyna

1 Aleksander Mach – Rolnictwo a ochrona zwierząt – efektywność systemu

2 Zarządzanie pop. zwierząt łownych na terenie RDLP w Gdańsku

3 PSŁ

4 szkody_bobry_wilki_PODR_04.04.16

5 Żurawie, gęsi, lisy, wydry, kormorany i pozostałe zwierzęta niewymienione w ustawach o ochronie przyrody i prawo łowieckie , jak uzyskać odszkodowa

6 Szkody Łowieckie

7 Szkody łowieckie – obecna sytuacja

8 Zabezpieczanie upraw oraz współpraca w procesie


23.03.2016 „Nowe zagrożenia w uprawie truskawki” – Chmielno

A. Mach – nowe zagrożenia w uprawie truskawek

YARA

Drosophila suzukii – nowoczesne metody zwalczania

Agrimpex

BASF

Bayer

Desio

Haygrove

Azelis


mleczarskie

15.02.2016 III Pomorskie Forum Mleczarskie – Gniew

Żywieniowe uwarunkowania zaburzeń przebiegu rui u krów mlecznych

Prezentacja Hendripol

Monitoring odchowu cieląt

RW, HoL, SoL … informacja podstawą zarządzania stadem


04.02.2016 „Wołowina szansą dla Pomorza.” – Kościerzyna

1 Wołowina szansą dla Pomorza – Aleksander Mach

2 Wołowina szansą dla Pomorza Łyszczarz

3 Arbena- Hale tunelowe

4 Biofeed

5 ARiMR – „Modernizacja gospodarstw rolnych”

6 BGZ – Oferta dla Klientów Agro

7 TopGen – INRA 95

8 Cogent – Kierunek użytkowości rzeźnej

9 Wójcik – Monitoring zdrowia cieląt


12.12.2015 „Aktualności w hodowli ptactwa i gołębi” – Gdańsk

Przepisy ustawy o ochronie zwierząt

Specyfika hodowli ptactwa egzotycznego


logo Forum trzoda

09.11.2015 III Pomorskie Forum Trzodziarskie – Gdańsk

Możliwości wykorzystania roślin strączkowych – FAPA opracowanie

1 Dyrektor PODR

2 Wpływ mikronizowanych surowców na jakość żywienia prosiąt – Ryszard Nadolski

3 ARiMR Modernizacja

4 Hodowca

6 BGZ BNP PARIBAS

7 Greenland

8 Alternatywne surowce paszowe, dobry wybór czy zło konieczne?

9 PureSolutions

10 PEKAO

11 SOS dla odsadzanych prosiąt substytut mleka lochy

12 Warunki i wyniki w produkcji trzody chlewnej w Polsce

12.1 Bioasekuracja


05-06.11.2015 „Współpraca się opłaca” – rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne jako szansa dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich województwa pomorskiego – Stara Kiszewa

1 prezentacja Aleksander Mach Dyrektor PODR

2a prezentacja ARIMR PROW_SK

2b prezentacja ARiMR EKO_SK

2c prezentacja ARiMR Przetworstwo w latach 2014-2020 poddziałanie 4 2

2d przezentacja ARiMR GPR_PROW14_20

3 prezentacja Renata Nestorowicz

4 prezentacja Michał Rzytki MRiRW

5 prezentacja Bartosz Murański SPM

6a prezentacja Dendek Rafał

6b prezentacja Barczak Mirosław

6c prezentacja Mostowy Maciej

7a prezentacja BIOBABALSCY

7b prezentacja Klasa Andrzej

8 prezentacja Urszula Sołtysiak


05.11.2015 “Nowoczesne techniki ochrony roślin. Aktualne zagadnienia integrowanej ochrony roślin.” – Stare Pole

Aktualne zagadnienia integrowanej ochrony roślin


20.10.2015 „Gospodarstwa opiekuńcze w koncepcji rolnictwa zaangażowanego społecznie” – Gdańsk

Rola Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej GG w kształtowaniu poziomu usług turystycznych na obszarze wiejskim

Doświadczenia w tworzeniu gospodarstw opiekuńczych w Borach Tucholskich, w tym oczekiwania osób starszych

System opieki społecznej nad osobami starszymi w Polsce


08.10.2015 „Działania na rzecz rozwoju gospodarstw rolnych” – Stare Pole

Grupy producenckie i systemy jakości OT ARR

Modernizacja gosp. rolnych POR ARiMR

Obrót gruntami rolnymi ANR OT Gdańsk


14.09.2015 “Sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych w 2013 r. na bazie rachunkowości rolnej PL FADN oraz bieżąca analiza sektora rolnego” – Gdańsk

Konkurencyjność gospodarstw osób fizycznych nieprzerwanie prowadzących rachunkowość rolną w ramach Polskiego FADN w latach 2005-2013

„Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW na lata 2014 –2020

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku w latach 2004-2014

Specjalistyczne gospodarstwa mleczarskie i trzodziarskie w badaniach FADN w latach 2012- 2013 w woj. pomorskim

Wyzwania dla polskiej rachunkowości rolniczej w świetle 50-lecia europejskiego FADN


07.09.2015 Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej: Zasady ubiegania się o wsparcie na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Stare Pole

Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej


Logo-Forum-Drobiarskiego-1024x602

15-16.06.2015 III Pomorskie Forum Drobiarskie – Chmielno

1. Sytuacja na rynku drobiu

2. Nowe podejście do finansowania producentów rolnych

3. Zapewnij im dobry start

4. 150 lat firmy Cargill

5. Nowe otwarte karmidło dla brojlerów

6. Sanityzacja wody

7. Wyzwania, z którymi musi zmierzyć się hodowca drobiu w Polsce aby produkcja była bardziej opłacalna i efektywna

8. Sztuka karmienia to nie wszystko. Odpowiedzialny biznes podstawą sukcesu

9. Możliwości skorzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego – przez hodowców i producentów drobiu

10. Kontrola dobrostanu brojlerów w gospodarstwie na podstawie badania poubojowego

11. Wpływ dodatków fitogenicznych na kształtowanie zdrowotności zwierząt

12. Czy skarmiana mieszanka paszowa zawsze słusznie jest podejrzewana jako przyczyna niepowodzeń produkcyjnych i zdrowotnych na fermach drobiu?


18.03.2015 „Nowości w uprawie truskawek” – Chmielno

1. Mazzoni group
2. Yara
3. Beata Meszka – InHort
4. Solfum
5. Haygrove
6. Bayer
7. Rutkowski InHort
8. Syngenta
9. Agrimpex
10. Biogen

9.12.2014 „Planowane działania inwestycyjne w PROW 2014 – 2020 na bazie rachunkowości FADN”

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
2. Działalność operacyjna i inwestycyjna gospodarstw rolnych w woj. pomorskim w latach 2004 – 2012 na podstawie badań PL FADN

7.11.2014 II Pomorskie Forum Trzodziarskie – prezentacje:

1. Aleksander Mach – dyrektor PODR.
2. Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku wieprzowiny ze szczególnym uwzględnieniem struktury handlu zagranicznego oraz zdobywania nowych rynków zbytu.
3. Jak korzystać z wiedzy analityków rynków rolnych Banku BGŻ?
4. ASF – możliwość ochrony stad.
5. Nowoczesne systemy porodowe.
6. Milk Scan – Nowoczesny projekt w odchowie prosiąt.
7. Nowe rozwiązania w produkcji i ochronie zdrowia świń.
8. Instrumenty wsparcia w prowadzeniu działalności rolniczej.
9. Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody.
10. Program zwalczania choroby Aujeszky w woj. pomorskim.
11. Jak poprawić wyniki produkcyjne w chlewni.
12. Jak żywić lochy żeby mieć wyrównane prosięta i wysokie wagi odsadzeniowe.
13. Maksymalne wykorzystanie potencjału genetycznego macior.
14. Mieszanie szczepionek w nowoczesnej profilaktyce trzody chlewnej.
15. Nowości techniczne w branży maszynowej.

Blog dla Rolnika

Blog dla Rolnika

Nasz miesięcznik

Nasz miesięcznik

Atut

Inwestycje PODR

Projekt BIOBALT

Projekt BIOBALT

SIR

SIR

Ograniczenie emisji CO2

Ograniczenie emisji CO2

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Racjonalna gospodarka nawozami

Racjonalna gospodarka nawozami

Infobox projektowy 1

WFOSiGW wersja kolor

Infobox projektowy 2

Infobox projektowy 1

Infobox projektowy 3

Infobox projektowy 2