Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w ramach Schematu II Pomocy Technicznej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich zrealizował operację pn. „Gospodarstwa edukacyjne i agroturystyczne przykładem innowacyjnej formy działalności pozarolniczej dla pomorskich gospodarstw”, w ramach której w dniu 7 października 2021 roku zorganizował konferencję pt. „Gospodarstwa edukacyjne i agroturystyczne przykładem innowacyjnej formy działalności pozarolniczej dla pomorskich gospodarstw” z finałem konkursu na najlepsza zagrodę edukacyjna w województwie pomorskim w 2021 roku. Celem głównym operacji było ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich poprzez dotarcie z informacją do rolników i domowników, mieszkańców obszarów wiejskich oraz ich mobilizacja do podejmowania i rozwoju działalności pozarolniczej poprzez zorganizowanie konferencji, która dostarczy fachowej wiedzy, dobrych praktyk i informacji z zakresu wdrażania innowacji, przedsiębiorczości, w tym możliwości wsparcia finansowego na rozwój różnych form przedsiębiorczości na wsi oraz konkursu dla podmiotów z województwa pomorskiego wpisanych do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Pani Ewa Szymańska Z-ca dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu przywitała zgromadzonych gości oraz zaprosiła do wysłuchania pierwszego wykładu, który poprowadziła Pani Aleksandra Hapka z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Pani Aleksandra przybliżyła nam temat gospodarstw edukacyjnych i agroturystycznych jako przykłady innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Kolejnym prelegentem była Pani Ewa Nisiewicz z Zagrody Edukacyjnej „Ziołowy Dzbanek”, która opowiedziała nam o pomysłach realizowanych w swojej zagrodzie jako miejsca twórczego kształcenia. Dopełnieniem tematyki konferencji była prelekcja Pana Jarosława Bienia z Herman Education o wykorzystaniu marki miejsca i marki lokalnej w działaniach promocyjnych zagród edukacyjnych i agroturystycznych. Następnie rozpoczął się finał konkursu na najlepsza zagrodę edukacyjną w województwie pomorskim w 2021 roku. Celem konkursu było między innymi wspieranie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, poprzez wskazanie działalności edukacyjnej w gospodarstwach rolnych jako innowacyjnego przykładu wiejskiej przedsiębiorczości,  upowszechnienie alternatywnych źródeł dochodów wśród rolników i mieszkańców wsi, promocja pomorskich zagród edukacyjnych zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, promocja idei edukacji w gospodarstwie rolnym, promocja jakości życia na wsi jako atrakcyjnego miejsca edukacji i wypoczynku oraz rozwoju zawodowego, ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w obszarze rozwoju działalności pozarolniczej oraz aktywizacja mieszkańców wsi w kierunku podejmowania nowych przedsięwzięć i inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Do konkursu zgłosiło się 14 gospodarstw. Oceny zgłoszonych zagród edukacyjnych dokonała Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu składająca się z przedstawicieli: Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Pomorskiej Izby Rolniczej, Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Politechniki Gdańskiej. Ocenie konkursowej między innymi podlegała estetyka otoczenia produkcyjnego, rekreacyjnego i edukacyjnego oraz oznakowanie obiektu, oferta edukacyjna – poziom merytoryczny oferty edukacyjnej, charakter obiektu, infrastruktura edukacyjna, atrakcyjność zajęć, wymagania ogólne bezpieczeństwa pobytu, dbałość o ochronę środowiska oraz sposób promocji.

Zwycięzcy I, II, III miejsca oraz dwóch wyróżnień otrzymali dyplomy, puchary i nagrody finansowe.

Wśród laureatów znaleźli się:

I miejsce – Hanna Rychert „Agroturystyka u Rychertów”, Kiełpino

II miejsce – Ryszarda Turo „Inny Świat – Kraina Przyrody i Przygody”, Krastudy

III miejsce – Tomasz Łukaszewicz „Wiejska Zagroda”, Osice

Wyróżnienie – Wiesław Zbroiński, „U Młynarza”, Mokry Dwór

Wyróżnienie – Danuta Podwojska „Gowińska Zagroda Edukacyjna”, Gowino

Wszystkim laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

SIR - logotypy

Do pobrania:

Materiały z konferencji