Marka miejsca w działaniach promocyjnych Zagród Edukacyjnych i Agroturystycznych

Edukacja w Zagrodzie jako innowacyjna forma specjalizacji oferty gospodarstw agroturystycznych

Gospodarstwa Edukacyjne i Agroturystyczne jako przykład Innowacyjnej Przedsiębiorczości na Obszarach Wiejskich

Wykorzystanie marki miejsca i marki lokalnej w działaniach promocyjnych Zagród Edukacyjnych i Agroturystycznych

Zagroda Edukacyjna miejscem twórczego kształcenia