Ogłoszenie o rozeznaniu rynku na usługę pralniczą

Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn, ul. Tadeusza Maderskiego 3, tel. (058) 326-39-00, fax. (058) 309-09-45, zaprasza do złożenia ofert w rozeznaniu rynku naświadczenie usługi prania z krochmaleniem, prasowaniem oraz suszeniem pościeli hotelowej, ręczników, obrusów, serwet, serwetek, kołder, poduszek, koców, narzut, zasłon wraz z transportem, z przygotowaniem do transportu brudnego i czystego prania na  potrzeby Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Oddział w Starym Polu na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać na adres:

Sekretariat Pomorski Ośródek Doradztwa Rolniczego Oddział w Starym Polu, 82-220 Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21.

Do dnia 13.12.2022  roku do godziny 1200. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Organizator – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, oświadcza i informuje, że do niniejszego przetargu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warunki udziału w przetargu oraz ogłoszenie mogą być zmienione przez PODR w terminie do 3-ch dni przed terminem składania ofert. Rozeznanie rynku może zostać unieważniony na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

Zapytanie

07.12.2022

Pobierz

Wzór oferty

07.12.2022

Pobierz

Wzór umowy

07.12.2022

Pobierz
Skip to content